CUTI PERTENGAHAN TAHUN

Minggu 20

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  20/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
Cuti peristiwa kerana Kelantan menjuarai Piala FA 2012
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 


Cuti peristiwa kerana Kelantan menjuarai Piala FA 2012

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  20/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
12.15-1.15
MZ

Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
Cuti peristiwa kerana Kelantan menjuarai Piala FA 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 

Cuti peristiwa kerana Kelantan menjuarai Piala FA 2012

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  21/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk :
KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 
Kemahiran/Theme:  
Pengistiharan kemerdekaan    
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menyatakan tarikh dan tempat pengistiharan kemerdekaan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang tarikh dan tempat pengistiharan kemerdekaan
KPS (SAINS)

BBM: 


Semua murid dapat menyatakan tarikh dan tempat pengistiharan ke-
merdekaan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  21/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : State of Matter
Kemahiran/Theme: 
Understanding that matter exist in the form of solid, liquid or gas
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
Classify objects and materials into three states of matter
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Pupils classify objects and materials into solid, liquid and gas. Pupils discuss and give reasons for their classification.
KPS (SAINS)
classifying

BBM: 


98% of pupils can classify objects and materials into three states of matter
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  22/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk :Waste management 
Kemahiran/Theme: 
Understanding the effects of improper disposal of waste on the environment 
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: Describe how waste is disposed in a local area and suggest ways to improve waste disposal
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils gather information on how waste is disposed in a local area and suggest ways to improve waste disposal
KPS (SAINS)
Communicating

BBM: 

All pupils can describe how waste is disposed in a local area and suggest ways to improve waste disposal

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  22/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk :Baik Pulih dan Penyelengaraan
Kemahiran/Theme: 
Menampal tiub basikal
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menampal tiub basikal
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Penampalan tiub siap guna boleh digunakan
KPS (SAINS)

BBM: 

98% murid dapat menampal tiub basikal
     Nota: Menjadi guru ganti 6G (11.15-12.15) Guru diganti : PN MARIA               

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  23/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk :Baik Pulih dan Penyelengaraan
Kemahiran/Theme: 
Menampal tiub basikal
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menampal tiub basikal
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid Menampal tiub basikal
KPS (SAINS)
BBM: 


98% murid dapat menampal tiub basikal

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  23/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
KT

Tajuk :
KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 
Kemahiran/Theme:  
Pengistiharan kemerdekaan    
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menyatakan tarikh dan tempat pengistiharan kemerdekaan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang tarikh dan tempat pengistiharan kemerdekaan
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat menyatakan tarikh dan tempat peng-
istiharan kemer-
dekaan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  23/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk : Meneroka Dan Mengenal Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme: 
Mendengar dan merasai muzik tradisional dan mengenal
gerakan yang  berkaitan  dengannya melalui persembahan sebenar atau video
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Mendengar dan merasai muzik tradisional dan mengenal
gerakan yang  berkaitan  dengannya melalui persembahan sebenar atau video
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

Murid mendengar dan merasai muzik tradisional dan mengenal
gerakan yang  berkaitan  dengannya melalui persembahan sebenar atau video
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat mendengar dan merasai muzik tradisional dan mengenal
gerakan yang  berkaitan  dengannya melalui perse-mbahan sebenar atau video

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  24/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : . State of Matter
Kemahiran/Theme: 
Understanding that matter exist in the form of solid, liquid or gas.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
State the properties of solid and the properties of liquid.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils discuss and conclude the properties of solids and the
properties of liquid
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


All pupils can state the properties of solid and the properties of liquid.
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  24/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk :Baik Pulih dan Penyelengaraan
Kemahiran/Theme: 
Menampal tiub basikal
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menampal tiub basikal
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid Menampal tiub basikal
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat memahami bagaimana untuk menampal tiub basikal
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  24/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk : Meneroka Dan Mengenal Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme: 
Mendengar dan merasai muzik tradisional dan mengenal
gerakan yang  berkaitan  dengannya melalui persembahan sebenar atau video
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Mendengar dan merasai muzik tradisional dan mengenal
gerakan yang  berkaitan  dengannya melalui persembahan sebenar atau video
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mendengar dan merasai muzik tradisional dan mengenal
gerakan yang  berkaitan  dengannya melalui persembahan sebenar atau video
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat menguasai kemahiran ini

Minggu 19

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  19                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  13/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk :Waste management 
Kemahiran/Theme: 
Understanding the effects of improper disposal of waste on the environment 
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: State the improper ways of waste disposal and state the proper ways of waste disposal 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils gather information on the improper and proper ways of waste disposal. 
KPS (SAINS)
Communicating  
BBM: 

  All pupils can state the improper ways of waste disposal and state the proper ways of waste disposal

                      
  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  19                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  13/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 GIGIH
  12.15-1.15
  MZ

  Tajuk : Cara menyanyi
  Kemahiran/Theme: 
  Menyanyi lagu dua lapisan suara dengan pengharmonian  yang
  sempurna
  Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
  Menyanyi lagu dua lapisan suara dengan pengharmonian  yang
  sempurna
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
  Murid menyanyi lagu dua lapisan suara dengan pengharmonian  yang sempurna
  KPS (SAINS)
  BBM: 

  Semua murid dapat Menyanyi lagu dua lapisan suara dengan peng-
  harmonian  yang
  sempurna

  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  19                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  14/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 TEKUN
  9.45-10.45
  KT
  Tajuk :
  KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 
  Kemahiran/Theme:  
  Kemerdekaan Malaysia    
  Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
  Menyenaraikan tokoh yang menyertai rombongan kemerdekaan
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
  Murid menyenaraikan tokoh yang menyertai rombongan kemerdekaan
  KPS (SAINS)

  BBM: 

  Semua murid dapat menye-
  naraikan tokoh yang menyertai rombongan kemer-dekaan


  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  19                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  14/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  5 RAJIN
  12.15-1.15
  SN
  Tajuk :  Heat
  Kemahiran/Theme: 
  Understanding the effects of heat on matter.
  Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
  State that matter expands when heated and contracts when
  cooled.
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
  Pupils carry out activites to observe the effects of heat on matter.
  KPS (SAINS)
  Experimenting

  BBM: 


  98% of pupils can state that matter expands when heated and contracts when
  cooled.
                      
  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  19                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  15/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 GIGIH
  7.45-8.45
  SN

  Tajuk :Waste management 
  Kemahiran/Theme: 
  Understanding the effects of improper disposal of waste on the environment 
  Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: Describe the harmful effects of improper waste disposal

  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
  Pupils gather information on the harmful effects of improper waste disposal

  KPS (SAINS)
  Communicating
  BBM: 
  All pupils can describe the harmful effects of improper waste disposal

  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  19                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  15/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 RAJIN
  8.45-9.45
  KH
  Tajuk :Baik Pulih dan Penyelengaraan
  Kemahiran/Theme: 
  Memeriksa, menguji dan melaras rantai basikal
  Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
  Memeriksa, menguji dan melaras rantai basikal
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
  Murid memeriksa, menguji dan melaras rantai basikal
  KPS (SAINS)
  BBM: 

  Semua murid dapat memeriksa,
  menguji dan melaras rantai basikal
    Nota: Menjadi guru ganti 5T (11.41-12.15) Guru diganti : TN HJ W MOHD FADRI                

  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  19                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  16/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 GIGIH
  7.45-8.45
  KH
  Tajuk :
  Kemahiran/Theme: 
  Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah
  Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:

  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

  KPS (SAINS)
  BBM: 


  Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah

                      
  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  19                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  16/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 HEBAT
  9.45-10.45
  KT

  Tajuk : 
  Kemahiran/Theme: 
  Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah
  Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

  KPS (SAINS)

  BBM: 

  Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah

  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  19                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  16/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 HEBAT
  12.15-1.15
  MZ
  Tajuk :
  Kemahiran/Theme: 
  Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah
  Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


  KPS (SAINS)

  BBM: 

  Majlis Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah

  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  19                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  17/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  5 RAJIN
  9.15-10.45
  SN
  Tajuk :Heat
  Kemahiran/Theme: 
  Understanding the effects of heat on matter.
  Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
  Gives examples of the application of the principle of expansion
  and construction in everyday life.
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
  Pupils gather information on examples of the application of the 
  principle of expansion and construction in everyday life.
  KPS (SAINS)
  Communicating

  BBM: 


  All pupils can gives examples of the application of the principle of expansion
  and
  construction
  in everyday
  life.
   
  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  19                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  17/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 TEKUN
  11.15-12.15
  KH
  Tajuk :Baik Pulih dan Penyelengaraan
  Kemahiran/Theme: 
  Memeriksa, menguji dan melaras rantai basikal
  Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
  Memeriksa, menguji dan melaras rantai basikal
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
  Murid memeriksa, menguji dan melaras rantai basikal
  KPS (SAINS)
  BBM: 


  Semua murid dapat memeriksa, menguji dan melaras rantai basikal
   
  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  19                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  17/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 TEKUN
  12.15-1.15
  MZ
  Tajuk : Cara menyanyi
  Kemahiran/Theme: 
  Menyanyi lagu dua lapisan suara dengan pengharmonian  yang
  sempurna
  Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
  Menyanyi lagu dua lapisan suara dengan pengharmonian  yang
  sempurna
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
  Murid menyanyi lagu dua lapisan suara dengan pengharmonian  yang sempurna
  KPS (SAINS)
  BBM: 


  Semua murid dapat menyanyi lagu dua lapisan suara dengan peng-
  harmonian  yang
  sempurna
   

  Minggu 18

                     RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  18                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  06/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 GIGIH
  8.15-9.45
  SN
  Tajuk :
  Kemahiran/Theme: 
  CUTI UMUM HARI WESAK
  Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

  KPS (SAINS)
  BBM: 


  CUTI UMUM HARI WESAK

                      
  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  18                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  06/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 GIGIH
  12.15-1.15
  MZ

  Tajuk : 
  Kemahiran/Theme: 
  CUTI UMUM HARI WESAK
  Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:

  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

  KPS (SAINS)
  BBM: 

  CUTI UMUM HARI WESAK

  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  18                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  07/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 TEKUN
  9.45-10.45
  KT
  Tajuk :
  KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 
  Kemahiran/Theme:  
  Kemerdekaan Malaysia    
  Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
  Menjelaskan kepentingan pilihanraya 1955
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
  Murid mengumpul maklumat tentang kepentingan pilihanraya 1955
  KPS (SAINS)

  BBM: 

  Semua murid dapat men-
  jelaskan kepentingan pilihanraya 1955


  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  18                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  07/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  5 RAJIN
  12.15-1.15
  SN
  Tajuk : Light
  Kemahiran/Theme: 
  Understanding that light can be reflected.
  Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:  
  State that light can be reflected
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
  Pupils carry out activities to investigate reflection of light
  using: 
  a) a mirror,
  b) an aluminium foil.
  BBM: 


  All pupils can state that light can be reflected
                      
  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  18                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  08/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 GIGIH
  7.45-8.45
  SN

  Tajuk : Waste management 
  Kemahiran/Theme: 
  Understanding the effects of improper disposal of waste on the environment
  Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

  • Identify types of waste in the environment
  • Identify sources of waste
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
  Pupils gather information on:
  a) sources of waste,
  b) various ways of waste
  disposal.
  KPS (SAINS)

  Communicating
  BBM: 

  98% of pupils can understand the effects of improper disposal of waste on the environment

  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  18                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  08/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 RAJIN
  8.45-9.45
  KH
  Tajuk :Baik Pulih dan Penyelengaraan
  Kemahiran/Theme: 
  Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak
  Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
  Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
  Mengumpul maklumat tentang kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak
  KPS (SAINS)
  BBM: 

  Semua murid dapat men-
  jalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak
                      
  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  18                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  09/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 GIGIH
  7.45-8.45
  KH
  Tajuk :Baik Pulih dan Penyelengaraan
  Kemahiran/Theme: 
  Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak
  Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
  Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
  Mengumpul maklumat tentang kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak
  KPS (SAINS)
  BBM: 


  Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak

                      
  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  18                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  09/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 HEBAT
  9.45-10.45
  KT

  Tajuk :
  KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 
  Kemahiran/Theme:  
  Kemerdekaan Malaysia    
  Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
  Menjelaskan kepentingan pilihanraya 1955
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
  Murid mengumpul maklumat tentang kepentingan pilihanraya 1955
  KPS (SAINS)
  BBM: 

  Smua murid dapat menjelaskan kepentingan pilihanraya 1955

  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  18                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  09/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 HEBAT
  12.15-1.15
  MZ
  Tajuk : Cara Bermain Alat
  Kemahiran/Theme: 
  Memainkan irama lagu yang betul dengan alat muzik mengikut giliran
  Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
  Memainkan irama lagu yang betul dengan alat muzik mengikut giliran
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

  Murid memegang dan memainkan  alat muzik dengan cara konvesional
  KPS (SAINS)
  BBM: 

  Semua murid dapat memainkan irama lagu yang betul dengan alat muzik mengikut giliran

  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  18                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  10/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  5 RAJIN
  9.15-10.45
  SN
  Tajuk : Heat
  Kemahiran/Theme: 
  Understanding that temperature is an indicator of degree of hotness.
  Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
  State that when a substance gains heat it will become warmer and
  state that when a substance loses heat it will become cooler.
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
  Pupils heat 250ml of water for 3 minutes and feel the water every
  few seconds while heating to feel the change of temperature and 
  let the warm water cool down and feel the water every few
  seconds.
  KPS (SAINS)
  Experimenting
  BBM: 


  95% of pupils can nnderstand that temperature is an indicator of degree of hotness.
   
  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  18                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  10/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 TEKUN
  11.15-12.15
  KH
  Tajuk :Baik Pulih dan Penyelengaraan
  Kemahiran/Theme: 
  Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak
  Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
  Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
  Mengumpul maklumat tentang kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak
  KPS (SAINS)

  BBM: 


  Semua murid dapat men-
  jalankan kerja baik pulih dan menggantikan komponen yang rosak
   
  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
  Minggu:  18                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  10/05/12

  KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

  KANDUNGAN

  IMPAK/ CATATAN

  6 TEKUN
  12.15-1.15
  MZ
  Tajuk : Cara Bermain Alat
  Kemahiran/Theme: 
  Memainkan irama lagu yang betul dengan alat muzik mengikut giliran
  Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
  Memainkan irama lagu yang betul dengan alat muzik mengikut giliran
  Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
  Murid memegang dan memainkan  alat muzik dengan cara konvesional
  KPS (SAINS)
  BBM: 


  Semua murid dapat memainkan  irama lagu yang betul dengan alat muzik mengikut giliran