Minggu 31 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  31                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  26/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 1
2.00-3.30
SN
Tajuk :Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 


Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pemboleh-
ubah

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  31                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  27/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
8.30 - 10.30
SN

Tajuk : Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pemboleh-
ubah

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  31                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  27/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : The earth, The Moon and The Sun
Kemahiran/Theme:  
Understanding  the occurrence  of  day and night. .
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
State  that  it  is  day time for the part of the Earth facing the Sun and state  it  is  night  time for  the  part  of  the Earth  facing  away from the Sun. 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Pupils  view  video  or computer  simulation  on  how days  and  nights  are  formed.
KPS (SAINS)
Observing

BBM: 

All pupils can state  that  it  is  day time for the part of the Earth facing the Sun and state  it  is  night  time for  the  part  of  the Earth  facing  away from the Sun.


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  31                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  30/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : Ulangkaji dan teknik menjawab bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi

BBM: 


Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pemboleh-
ubah
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  31                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  30/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.00-1.00
SN

Tajuk :Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pemboleh-
ubah.

Cuti Pertengahan Penggal 2 (17-25/8/12)


Minggu 30 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  12/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 1
2.00-3.30
SN
Tajuk :Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 


Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pemboleh-
ubah

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  13/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
8.30 - 10.30
SN

Tajuk :Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pemboleh-
ubah

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  13/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk :The earth, The Moon and The Sun
Kemahiran/Theme:  
Understanding the movements of the Earth, the Moon and The Sun.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Describe the changes in length and position of the shadow throughout the day.Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Pupils view video, computer simulation or model about  the  movement of the Earth, the Moon and the Sun.
KPS (SAINS)
Observing

BBM: 

98% of pupils can describe the changes in length and position of the shadow throughout the day.


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  16/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : The earth, The Moon and The Sun
Kemahiran/Theme:  
Understanding the movements of the Earth, the Moon and The Sun.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Conclude that the Earth rotates on its axis from west to east.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Pupils view video, computer simulation or model about  the  movement of the Earth, the Moon and the Sun.
KPS (SAINS)
Observing
BBM: 


All pupils can conclude that the Earth rotates on its axis from west to east.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  16/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.00-1.00
SN

Tajuk :Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pemboleh-
ubah

Minggu 29 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  05/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 1
2.00-3.30
SN
Tajuk :  Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 


Murid dapat meningkat- kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  06/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
8.30 - 10.30
SN

Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
CUTI UMUM NUZUL AL-QURAN
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 

CUTI UMUM NUZUL AL-
QURAN

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  06/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme:  
CUTI UMUM NUZUL AL-QURAN
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 

KPS (SAINS)

BBM: 

CUTI UMUM NUZUL AL-
QURAN


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  09/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk :The earth, The Moon and The Sun
Kemahiran/Theme:  
Understanding the movements of the Earth, the Moon and The Sun.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
State that the Moon  and the Earth move round the Sun  at the
same time.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Pupils view video, computer simulation or model about  the  movement of the Earth, the Moon and the Sun.
KPS (SAINS)
Observing
BBM: 


98% of pupils can state that the Moon  and the Earth move round the Sun  at the same time.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  09/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.00-1.00
SN

Tajuk : Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B