Minggu 36

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  36                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  30/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  36                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  30/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
12.15-1.15
MZ
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  36                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  01/10/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)

BBM: 
Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  36                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  01/10/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
BBM: 
90% murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  36                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  02/10/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
7.45-8.45
SN
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  36                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  02/10/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)

BBM: 
Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  36                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  03/10/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  36                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  03/10/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 HEBAT
9.45-10.45
KT
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  36                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  03/10/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  36                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  04/10/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
BBM: 
90% murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  36                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  04/10/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  36                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  04/10/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
 

Minggu 35

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  35                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  23/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  35                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  23/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
12.15-1.15
MZ
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  35                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  24/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)

BBM: 
Semua murid melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  35                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  24/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
BBM: 
90% murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  35                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  25/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
7.45-8.45
SN
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua murid melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  35                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  25/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)

BBM: 
Semua murid melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  35                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  26/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua murid melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  35                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  26/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 HEBAT
9.45-10.45
KT
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua murid melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  35                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  26/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua murid melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  35                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  27/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
BBM: 
90% murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  35                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  27/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua murid melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  35                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  27/09/12
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN
IMPAK/ CATATAN
6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 
Semua murid melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah
 

Minggu 34

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  34                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  17/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
CUTI UMUM HARI MALAYSIA
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 


CUTI UMUM HARI MALAY-
SIA

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  34                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  17/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
12.15-1.15
MZ

Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
CUTI UMUM HARI MALAYSIA
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 

CUTI UMUM HARI MALAY-
SIA

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  34                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  18/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  34                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  18/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi

BBM: 


Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pemboleh-
ubah
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  34                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  19/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  34                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  19/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  34                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  20/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  34                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  20/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
KT

Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  34                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  20/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  34                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  21/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk :Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
BBM:

BBM: 


Semua murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  34                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  21/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  34                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  21/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk :PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR2012
Kemahiran/Theme:  
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid melibatkan diri dalam program berkenaan.
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua melibatkan diri dalam program selepas UPSR 2012 sepertimana yang telah diaturkan oleh sekolah.
 

Minggu 33 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  33                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  09/09/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 1
2.00-3.30
SN
Tajuk :Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
BBM: 


Murid dapat meningkat- kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  33                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  10/09/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
8.30 - 10.30
SN

Tajuk : Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
BBM: 

Murid dapat meningkat- kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  33                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  10/09/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk :Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi

BBM: 

Murid dapat meningkat- kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  33                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  13/09/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
BBM: 


Murid dapat meningkat- kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  33                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  13/09/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.00-1.00
SN

Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
PEPERIKSAAN UPSR 2012
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 

PEPERIK-
SAAN UPSR 2012