Minggu 16 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  24/4/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.15-1.15
SN
Tajuk :EXAM PAPER DISCUSSION
Kemahiran/Theme: 
Revision on exam paper
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Discuss and understand the answers in the question paper.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Discussion
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
98% of the objective achieved
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                              Hari: Isnin                            Tarikh :  25/4/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
9.15-10.45
SN

Tajuk : ECLIPSES
Kemahiran/Theme: 
Understanding the eclipse of the moon
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
State what eclipse of the moon is, the position of the Moon, the Earth and the Sun during the eclipse of the moon and explain why eclipse of the moon occurs.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils use models to simulate the movement of the Earth, the Moon and the Sun.
KPS (SAINS)
Observing
BBM: 

All pupils can state what eclipse of the moon is, the position of the Moon, the Earth and the Sun during the eclipse of the moon and explain why eclipse of the moon occurs.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                              Hari: Rabu                            Tarikh : 27/4/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
7.45-9.15
SN
Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)
BBM: 
SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
NOTA: CUTI PERISTIWA SEMPENA SUKAN TAHUNAN PADA HARI KHAMIS 28/4/11

Minggu 15 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  17/4/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.15-1.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revision on Light and Heat
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Prepare for the coming UBB April
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
 97% of pupils had achieved the objectives.
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                              Hari: Isnin                            Tarikh :  18/4/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
9.15-10.45
SN

Tajuk : UBB2
Kemahiran/Theme: 
Ujian Bulanan Berkala April
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Ujian Bulanan Berkala April
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 

Ujian Bulanan Berkala April
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                              Hari: Rabu                            Tarikh : 20/4/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
7.45-9.15
SN
Tajuk : UBB2
Kemahiran/Theme: 
Ujian Bulanan Berkala April
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Ujian Bulanan Berkala April
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)

BBM: 
 
Ujian Bulanan Berkala April
                  

Minggu 14 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  10/4/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.15-1.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revision on Microorganism, survival of the species and the food chain
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Prepare for the coming UBB April
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
98% of pupils had achieved the objectives.
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                              Hari: Isnin                            Tarikh :  11/4/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
9.15-10.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revision on waste management
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Prepare for the coming UBB April
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
98% of pupils had achieved the objectives.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                              Hari: Rabu                            Tarikh : 13/4/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
7.45-9.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revision on energy and electricity
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Prepare for the coming UBB April
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
98% of pupils had achieved the objectives
                  

Minggu 13 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  13                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  3/4/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.15-1.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revision on Interaction Among Living Things
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Prepare for the coming UBB April
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
96% of pupils had achieved the objectives.
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  13                                              Hari: Isnin                            Tarikh :  4/4/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
7.45-9.15
SN
(Tukar slot dengan Cikgu Zuha)
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revision on force
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Prepare for the coming UBB April
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
Powerpoint presentation
97% of pupils had achieved the objectives.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  13                                              Hari: Rabu                            Tarikh :  6/4/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
7.45-9.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revision onfood preservation
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Prepare for the coming UBB April
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
Powerpoint presentation
97% of pupils had achieved the objectives