Minggu 28 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal V3.0)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  31/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SC
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

90% of the students were able to answer the question and got 80% and above.
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  31/7/11 

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

90% of the students were able to answer the question and got 80% and above.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  1/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6GIGIH
9.15-10.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise (Real UPSR exam paper 2007)
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation

90% of the students were able to answer the question and got 80% and above.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                             Hari: Selasa                             Tarikh :  2/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.15-9.15
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
90% of the students were able to answer the question and got 80% and above.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                             Hari: Selasa                             Tarikh :  2/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
10.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise (cloned UPSR exam paper )
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
90% of the students were able to answer the question and got 80% and above.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                             Hari: Rabu                             Tarikh :  3/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.15-10.15
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise on past year exam paper (Soalan pecutan Sains)
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
90% of the students were able to answer the question and got 80% and above.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                             Hari: Rabu                             Tarikh :  3/8/111
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise on past year exam paper (Soalan pecutan Sains)

KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation.
90% of the students were able to answer the question and got 80% and above.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                             Hari: Khamis                             Tarikh :  4/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 HEBAT
8.15-10.15

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise by using Kertas Model UPSR
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation

90% of the students were able to answer the question and got 80% and above.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                             Hari: Khamis                             Tarikh :  4/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
6 TEKUN
12.45-2.15

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise by using Kertas Model UPSR
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation

90% of the students were able to answer the question and got 80% and above.

Minggu 27 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal V3.0)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  27                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  24/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
S
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

P&P tidak dapat dijalankan kerana Perhimpunan Mingguan
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  27                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  24/7/11 

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

90% of the students were able to answer the question

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  27                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  25/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 TEKUN
11.45-12.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise (Real UPSR exam paper 2007)
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation

90% of the students were able to answer the question
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  27                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  26/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.45-9.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise (Real UPSR exam paper 2007&2008)
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
90% of the students were able to answer the question

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  27                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  26/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
10.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise (Real UPSR exam paper 2007&2008)
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
90% of the students were able to answer the question
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  27                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  27/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.45-9.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise on past year exam paper (1995)
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
90% of the students were able to answer the question
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  27                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  27/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
10.45-11.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise on past year exam paper (1996)

KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation.
90% of the students were able to answer the question
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  27                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  28/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
6 TEKUN
8.45-9.45

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
CUTI BERGANTI SEMPENA HARI LARIAN 1 MALAYSIA
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:


CUTI BERGANTI SEMPENA HARI LARIAN 1 MALAYSIA

Minggu 26 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal V3.0)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  26                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  17/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
S
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

P&P tidak dapat dijalankan kerana Majlis Solat Hajat bagi semua murid di ruang legar sekolah.
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  26                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  17/7/11 

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

90% of the students were able to answer the question.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  26                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  18/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
8.45-9.45


6 TEKUN
11.45-12.15
SN
(Diambil oleh Cikgu Zuha)
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 

90% of the students were able to answer the question.
                  
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  26                                             Hari: Selasa                             Tarikh :  19/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
8.45-9.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise (Real UPSR exam paper 2007)
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation

90% of the students were able to answer the question

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  26                                             Hari: Selasa                             Tarikh :  19/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
10.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise (Real UPSR exam paper 2007&2008)
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
90% of the students were able to answer the question
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  26                                             Hari: Rabu                             Tarikh :  20/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.45-9.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise on past year exam paper (1995)
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
90% of the students were able to answer the question
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  26                                             Hari: Rabu                             Tarikh :  20/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
10.45-11.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise on past year exam paper (1996)

KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation.
90% of the students were able to answer the question
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  26                                             Hari: Khamis                             Tarikh : 21/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
6 TEKUN
8.45-9.45

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation

95% of the students were able to answer the question

Minggu 25 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal V3.0)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  25                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  10/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

P&P tidak dapat dijalankan kerana Perhimpunan Mingguan
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  25                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  10/7/11 

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  25                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  11/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.45-12.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 

98% of the objectives acheived
                  
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  25                                             Hari: Selasa                             Tarikh :  12/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
8.45-9.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation

98% of the objectives acheived

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  25                                             Hari: Selasa                             Tarikh :  12/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
10.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  25                                             Hari: Rabu                             Tarikh :  13/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.45-9.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise on past year exam paper (1995)
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  25                                             Hari: Rabu                             Tarikh :  13/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
10.45-11.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise on past year exam paper (1996)

KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation.
P&P Tidak dapat dijalankan kerana ada mesyuarat guru tahun 6
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  25                                             Hari: Khamis                             Tarikh :  14/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
6 TEKUN
8.45-9.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation

98% of the objectives acheived

Minggu 24 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal V3.0)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  24                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  3/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

P&P tidak dapat dijalankan kerana Perhimpunan Mingguan
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  24                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  3/7/11 

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  24                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  4/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.45-12.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 

98% of the objectives acheived
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  24                                            Hari: Selasa                              Tarikh : 5/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
10.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  24                                              Hari: Rabu                           Tarikh :  6/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.45-9.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  24                                              Hari: Rabu                           Tarikh :  6/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
10.45-11.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:

98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  24                                             Hari: Khamis                              Tarikh :   7/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGI H
7.45-8.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  24                                             Hari: Khamis                              Tarikh :   7/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
6 TEKUN
8.45-9.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation

98% of the objectives acheived