Minggu 31 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal V5.0)

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  31                                             Hari: Selasa                             Tarikh :  23/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

SEMUA TAHUN 6
DI DEWAN
10.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section  A&B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A&B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise by using Kertas Pra Percubaan
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
90% of the objectives achieved.

Minggu 30 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal V4.0)

                    RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  14/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.15-10.15
SC
Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN JUN (UBB4)
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 


UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN JUN (UBB4)
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  14/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN JUN (UBB4)
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)

BBM:

UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN JUN (UBB4)

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  15/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
9.15-10.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN JUN (UBB4)
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)

BBM:


UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN JUN (UBB4)
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  15/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
10.45-11.45
SN

Tajuk :  REVISION
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN JUN (UBB4)
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)

BBM:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN JUN (UBB4)
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                             Hari: Selasa                             Tarikh :  16/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.15-9.15
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN JUN (UBB4)
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)

BBM:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN JUN (UBB4)
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                             Hari: Selasa                             Tarikh :  16/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN JUN (UBB4)
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)

BBM:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN JUN (UBB4)
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                             Hari: Rabu                             Tarikh :  17/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.15-10.15
SN

Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
CUTI UMUM SEMPENA NUZUL QURAN
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:
CUTI UMUM SEMPENA NUZUL QURAN
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                             Hari: Rabu                             Tarikh :  17/8/11
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
CUTI UMUM SEMPENA NUZUL QURAN
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)

BBM: 

CUTI UMUM SEMPENA NUZUL QURAN
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                             Hari: Khamis                             Tarikh :  18/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 HEBAT
8.15-10.15

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A & B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A & B

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Exam paper discussion

KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation.
98% of the objectives achieved

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  30                                             Hari: Khamis                             Tarikh :  18/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
6 TEKUN
12.45-2.15

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A & B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A & B

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Exam paper discussion

KPS (SAINS)
Communicating
98% of the objectives achieved

Minggu 29 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal V4.0)

                    RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  7/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.15-10.15
SC
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

90% of the students were able to answer the question and got 80% and above.
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  7/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

90% of the students were able to answer the question and got 80% and above.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  8/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
9.15-10.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A&B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A&B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise (Using Kertas Model UPSR)
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation

95% of the students were able to answer the question and got 80% and above.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  8/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
10.45-11.45
SN

Tajuk :  REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A&B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A&B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise (Using Kertas Model UPSR)
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation
90% of the students were able to answer the question and got 80% and above.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                             Hari: Selasa                             Tarikh :  9/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.15-9.15
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A&B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A&B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise (Using Kertas Model UPSR)
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation
80% of the students were able to answer the question and got 80% and above.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                             Hari: Selasa                             Tarikh :  9/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme:
Revising, understanding and mastering in Section A&B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A&B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise (Using Kertas Model UPSR)
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
Powerpoint presentation
95% of the students were able to answer the question and got 80% and above.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                             Hari: Rabu                             Tarikh :  10/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.15-10.15
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise (Using Kertas Model UPSR)
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
80% of the students were able to answer the question and got 60%-70% marks
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                             Hari: Rabu                             Tarikh :  10/8/11
KELAS/ MASA/ M PELAJARAN
KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise on past year exam paper (Soalan pecutan Sains)

KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation.
95% of the students were able to answer the question and got 80% and above.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                             Hari: Khamis                             Tarikh :  11/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 HEBAT
8.15-10.15

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise by using Kertas Model UPSR
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation

100% of the students were able to answer the question and got 80% and above.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  29                                             Hari: Khamis                             Tarikh :  11/8/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
6 TEKUN
12.45-2.15

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise by using Kertas Model UPSR
KPS (SAINS)
Communicating 
BBM:
Powerpoint presentation