Minggu 28 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  29/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 1
2.00-3.30
SN
Tajuk :  Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 


Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  29/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
8.30 - 10.30
SN

Tajuk : Peperiksaan percubaan UPSR
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 

Peperiksaan percubaan UPSR

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  29/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : Ujian Bulanan Ogos
Kemahiran/Theme:  

Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 

KPS (SAINS)

BBM: 

Ujian Bulanan Ogos


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  02/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : Ulangkaji
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Perbincangan Ujian Bulan Ogos
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 


Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  28                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  02/08/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.00-1.00
SN

Tajuk : Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B

Minggu 27 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  27                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  22/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 1
2.00-3.30
SN
Tajuk : Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 


Semua murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  27                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  23/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
8.30 - 10.30
SN

Tajuk : Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan BStrategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  27                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  23/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : The earth, The Moon and The Sun
Kemahiran/Theme:  
Understanding the movements of the Earth, the Moon and The Sun.
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
State that the Earth rotates on its axis and at the same time moves
round the Sun.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Pupils view video, computer simulation or model about  the  movement of the Earth, the Moon and the Sun.
KPS (SAINS)
Observing

BBM: 

All pupils can state that the Earth rotates on its axis and at the same time moves
round the 
Sun.


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  27                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  26/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : The earth, The Moon and The Sun
Kemahiran/Theme:  
Understanding the movements of the Earth, the Moon and The Sun.
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
State that the Moon rotates on its axis and at the same
time moves round the Earth.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Pupils view video, computer simulation or model about  the  movement of the Earth, the Moon and the Sun.
KPS (SAINS)
Observing

BBM: 


98% of pupil can state that the Moon rotates on its axis and at the same
time moves
round the
Earth.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  27                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  26/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.00-1.00
SN

Tajuk :Latihan soalan bahagian A dan B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

Semua murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A dan B

Minggu 26 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  26                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  15/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 1
2.00-3.30
SN
Tajuk :Menjawab soalan bahagian B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 


97% murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pemboleh-
ubah

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  26                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  16/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
8.30 - 10.30
SN

Tajuk : Menjawab soalan bahagian B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pembolehubah
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

97% murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk mengawal pemboleh-
ubah

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  26                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  16/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk :Constellation
Kemahiran/Theme:  
Understanding the constellation
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
State what constellation is and identify constellations.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:  
Pupils discuss that constellation is a group of stars that form a certain pattern in the sky.
KPS (SAINS)
Communicating

BBM: 

All pupils can state what constellation is and identify constellations.


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  26                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  19/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : Constellation
Kemahiran/Theme:  
Understanding the constellation
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
State the importance of constellations.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:  
Pupils gather information on the importance of constellations, e.g. 
a) to show directions,
b) to indicate the time to carry out certain activities, e.g planting season.
KPS (SAINS)
Communicating

BBM: 


All pupils can state the importance of constell-ations.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  26                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  19/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.00-1.00
SN

Tajuk :Menjawab soalan bahagian A
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains BahagianA
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

Semua murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains BahagianA

Minggu 25 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  25                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  08/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 1
2.00-3.30
SN
Tajuk :Menjawab soalan bahagian B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS Hipotesis dan kesimpulan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 


Semua murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS Hipotesis dan kesimpulan

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  25                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  09/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
8.30 - 10.30
SN

Tajuk : Menjawab soalan bahagian B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS Hipotesis dan kesimpulan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

97% murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS Hipotesis dan kesimpulan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  25                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  09/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk :. Acid and Alkali
Kemahiran/Theme:  
Understanding the properties of acidic, alkaline and neutral substances.
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 

Identify the taste of acidic and alkaline food and conclude the
properties of acidic alkaline and neutral substances
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: Pupils determine whether food samples are acidic or alkaline by tasting the food samples and testing with litmus paper.
KPS (SAINS)
Experimenting
BBM: 

All pupils
can identify
the taste of
acidic and
alkalin food.


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  25                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  12/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : Constellation
Kemahiran/Theme:  
Understanding the constellation
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
State what constellation is and iIdentify constellations.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:  
Pupils discuss that constellation is a group of stars that form a certain pattern in the sky.
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


P&P tidak dapat dijalankan kerana murid terlibat dalam aktiviti per-
khemahan
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  25                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  12/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.00-1.00
SN

Tajuk :Menjawab soalan bahagian B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS Hipotesis dan Meramal
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

97% murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS Hipotesis dan Meramal

Minggu 24 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  23                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  01/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 1
2.00-3.30
SN
Tajuk :Menjawab soalan bahagian B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS Pemerhatian dan membuat inferens
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 


Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS pemerhatian dan membuat inferens

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  24                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  02/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
8.30 - 10.30
SN

Tajuk : Menjawab soalan bahagian B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS Pemerhatian dan membuat inferens
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS pemerhatian dan membuat inferens

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  24                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  02/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk :Acid and Alkali
Kemahiran/Theme:  
Understanding the properties of acidic, alkaline and neutral substances.
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Identify acidic, alkaline and neutral substances using litmus paper.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Pupils test substances to determine whether they are acidic, alkaline or neutral substances based on  the change of wet litmus papers colour.
KPS (SAINS)
Experimenting
BBM: 

To be forwarded to the next lesson.


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  24                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  05/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk Acid and Alkali
Kemahiran/Theme:  
Understanding the properties of acidic, alkaline and neutral substances.
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Identify acidic, alkaline and neutral substances using litmus paper.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Pupils test substances to determine whether they are acidic, alkaline or neutral substances based on  the change of wet litmus papers colour.
KPS (SAINS)
Experimenting

BBM: 


95% of pupils can identify acidic, alkaline and neutral substances using litmus paper.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  24                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  05/07/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.00-1.00
SN

Tajuk :Menjawab soalan bahagian B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS Pemerhatian dan membuat inferens
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 

Murid dapat meningkat-
kan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS pemerhatian dan membuat inferen