Minggu 17

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  29/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk :Food preservation
Kemahiran/Theme: 
Realising the importance of preserving food
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Give reasons why we need to preserve food
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils discuss , explain and give reasons why we need to preserve food
KPS (SAINS)

Making inferences
BBM: 


All pupls can give reasons why we need to preserve food

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  29/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
12.15-1.15
MZ

Tajuk :  Cara Bergerak
Kemahiran/Theme: 
Memberi reaksi pergerakan secara spontan kepada pelbagai bunyi yang diperdengarkan
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memberi reaksi pergerakan secara spontan kepada pelbagai bunyi yang diperdengarkan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid memberi reaksi pergerakan secara spontan kepada pelbagai bunyi yang diperdengarkan
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat memberi reaksi pergerakan secara spontan kepada pelbagai bunyi yang diper-dengarkan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  30/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk : 
KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 
Kemahiran/Theme:  
Kemerdekaan Malaysia    
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menjelaskan budaya kaum-kaum di Malaysia
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang budaya kaum-kaum di Malaysia
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat men-
jelaskan budaya kaum-kaum di Malaysia


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  30/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : Light
Kemahiran/Theme: 
Understanding that light travels in a straight line. 
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:  
Describe how shadow is formed.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils observe and discuss the formations of shadow to conclude
that shadow is formed when light is blocked by an opaque or a
translucent  object.

BBM: 


98% of pupils can describe how shadow is formed
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  01/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk : CUTI AM HARI PEKERJA
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 

CUTI AM HARI PEKERJA

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  01/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk :CUTI AM HARI PEKERJA
Kemahiran/Theme: 

Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 

CUTI AM HARI PEKERJA
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  02/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk : Baik Pulih dan Penyelengaraan
Kemahiran/Theme: 
Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan
komponen yang rosak
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan
komponen yang rosak

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid menjalankan kerja baik pulih dan menggantikan
komponen yang rosak

BBM: 


Semua murid dapat men-
jalankan kerja baik pulih dan meng-
gantikan
komponen yang rosak


                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  02/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
KT

Tajuk :
KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 
Kemahiran/Theme:  
Kemerdekaan Malaysia    
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menjelaskan budaya kaum-kaum di Malaysia
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang budaya kaum-kaum di Malaysia
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat
menjelaskan budaya kaum-kaum di Malaysia

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  02/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk : Cara Bergerak
Kemahiran/Theme: 
Memberi reaksi pergerakan secara spontan kepada pelbagai bunyi yang diperdengarkan
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memberi reaksi pergerakan secara spontan kepada pelbagai bunyi yang diperdengarkan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid memberi reaksi pergerakan secara spontan kepada pelbagai bunyi yang diperdengarkan
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat memberi reaksi pergerakan secara spontan kepada pelbagai bunyi yang diper-dengarkan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  03/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
CUTI REHAT KHAS
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 


CUTI REHAT KHAS
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  03/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
CUTI REHAT KHAS
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 


CUTI REHAT KHAS
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  03/05/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
CUTI REHAT KHAS
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)
BBM: 


CUTI REHAT KHAS
 

Minggu 16

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  22/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk :Ulangkaji
Kemahiran/Theme: 
Mengawal pembolehubah
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Memahami dan mengawal pembolehubah dalam soalan UBB April yang lepas.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Perbincangan soalan lepas.
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 


Semua murid dapat memahami dan mengawal pemboleh-
ubah dalam soalan UBB April yang lepas.

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  22/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
12.15-1.15
MZ

Tajuk : Menyanyi Secara Muzikal
Kemahiran/Theme: 
Menyanyi secara berkumpulan dengan suara bersama dan
bersefahaman
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menyanyi secara berkumpulan dengan suara bersama dan
bersefahaman
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid menyanyi secara berkumpulan dengan suara bersama dan
bersefahaman
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat menyanyi secara berkumpulan dengan suara bersama dan
bersefahaman

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  23/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk : 
KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 
Kemahiran/Theme:  
Kemerdekaan Malaysia    
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menjelaskan kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat menjelaskan kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  23/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : Electricity
Kemahiran/Theme: 
Understanding the safety precautions to be taken when handling electrical appliances.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
Describe the danger of mishandling electrical appliances and 
explain the safety precautions to be taken when using electrical
appliances
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils discuss the safety precautions to be taken when using 
electrical appliances
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


Pupils can describe the danger of mishandling electrical appliances and 
explain the
safety
precautions
to be taken
when using
electrical
appliances
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  24/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk : Food preservation
Kemahiran/Theme: 
Synthesising the concept of food preservation
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Give examples of food for each type of food preservation and give reasons why each way of food preservation is used 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils discuss and explain  why the above ways are used to preserve food.
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 

All pupils can give examples of food for each type of food preservation and give reasons why each way of food preservation is used

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  24/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk : Baik Pulih dan Penyelengaraan
Kemahiran/Theme: 
Memilih bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memilih bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Mengumpul maklumat tentang bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat memilih bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  25/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk :Baik Pulih dan Penyelengaraan
Kemahiran/Theme: 
Memilih bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memilih bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Mengumpul maklumat tentang bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat memilih bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  25/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
KT

Tajuk :
KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 
Kemahiran/Theme:  
Kemerdekaan Malaysia    
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menjelaskan kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat menjelaskan kebebasan beragama dan kepercayaan yang diamalkan oleh rakyat Malaysia

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  25/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk :Menyanyi Secara Muzikal
Kemahiran/Theme: 
Menyanyi secara berkumpulan dengan suara bersama dan
bersefahaman
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menyanyi secara berkumpulan dengan suara bersama dan
bersefahaman
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid menyanyi secara berkumpulan dengan suara bersama dan
bersefahaman
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat
menyanyi secara berkumpulan dengan suara bersama dan
bersefahaman

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  26/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : Light
Kemahiran/Theme: 
Understanding that light travels in a straight line. 
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:  
State that light travels in a straight line and give examples to verify
that light travels in a straight line.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils carry out activities to observe that light travels in a straight
line and gather information and give examples of events or
phenomena that show light travels in straight line.
KPS (SAINS)
Experimenting
Communicating
BBM: 


All pupils can state that light travels in a straight line and give examples to verify that light travels in a straight line.
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  26/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk : Baik Pulih dan Penyelengaraan
Kemahiran/Theme: 
Memilih bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memilih bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Mengumpul maklumat tentang bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat memilih bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  16                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  26/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk : Menyanyi Secara Muzikal
Kemahiran/Theme: 
Menyanyi secara berkumpulan dengan suara bersama dan
bersefahaman
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menyanyi secara berkumpulan dengan suara bersama dan
bersefahaman
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid menyanyi secara berkumpulan dengan suara bersama dan
bersefahaman
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat menyanyi secara ber-
kumpulan dengan suara bersama dan
ber-
sefahaman
 

Minggu 15

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  15/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk : Ulangkaji
Kemahiran/Theme: 
Mengawal pembolehubah
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Memahami dan mengawal pembolehubah sebagai persediaan  menjawab soalan Bahagian B 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latihtubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 


98% murid dapat me-
mahami dan mengawal pem-
bolehubah sebagai persediaan  menjawab soalan Bahagian B

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  15/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
12.15-1.15
MZ

Tajuk : Permainan Alat Muzik
Kemahiran/Theme:
Memainkan alat muzik tidak bermelodi mengiringi melodi lagu yang dinyanyikan
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memainkan alat muzik tidak bermelodi mengiringi melodi lagu yang dinyanyikan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Memainkan alat muzik mengiringi lagu yang telah dipelajari mengikut rentak
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat me-
mainkan alat muzik tidak bermelodi mengiringi melodi lagu yang dinyanyikan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  16/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk : UBB Bulan April
Kemahiran/Theme:  

Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 

KPS (SAINS)

BBM: 

UBB Bulan April


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  16/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : UBB Bulan April
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 


UBB Bulan April
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  17/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk : UBB Bulan April
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 

UBB Bulan April

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  17/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk : UBB Bulan April
Kemahiran/Theme: 

Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 

UBB Bulan April
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  18/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk : UBB Bulan April
Kemahiran/Theme: 

Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 


UBB Bulan April

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  18/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
KT

Tajuk : UBB Bulan April
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 

UBB Bulan April

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  18/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk : UBB Bulan April
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)

BBM: 

UBB Bulan April

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  19/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : Ulangkaji
Kemahiran/Theme: 
Mengawal pembolehubah
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Memahami dan mengawal pembolehubah dalam soalan UBB April yang lepas.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Perbincangan soalan lepas.
KPS (SAINS)
Komunikasi

BBM: 


95% murid dapat me-
mahami dan mengawal pemboleh-
ubah dalam soalan UBB April yang lepas.
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  19/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk :Baik Pulih dan Penyelengaraan
Kemahiran/Theme: 
Memilih bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memilih bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Mengumpul maklumat tentang bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat memilih bahan dan alat tangan yang sesuai untuk kerja membaik pulih
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  19/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk : Permainan Alat Muzik
Kemahiran/Theme:
Memainkan alat muzik tidak bermelodi mengiringi melodi lagu yang dinyanyikan
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memainkan alat muzik tidak bermelodi mengiringi melodi lagu yang dinyanyikan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Memainkan alat muzik mengiringi lagu yang telah dipelajari mengikut rentak
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat memainkan alat muzik tidak bermelodi mengiringi melodi lagu yang dinyanyikan
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  15                                            Hari: Sabtu                              Tarikh :  21/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

SEMUA
KELAS
7.45-1.15

Tajuk : PROGRAM MINGGU ANTI DADAH
Kemahiran/Theme: 
Proses P&P hari ini diisi dengan Program Minggu Anti Dadah 
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Mengamalkan budaya hidup sihat tanpa dadah untuk menjadi modal insan yang cemerlang.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mengikuti atucara dan aktiviti program yang telah dirancangkan.
KPS (SAINS)
BBM: 


Aktiviti dijalankan dengan jayanya.
 

Minggu 14

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  08/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk :Food preservation
Kemahiran/Theme: 
Synthesising the concept of food preservation
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Describe ways to preserve food and give examples of food for each type of food preservation 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils find information about ways to preserve food and examples of food for each type of preservation
KPS (SAINS)
Observing
Communicating
BBM: 


Some types of preservation will be taught in the next lesson.

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  08/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
12.15-1.15
MZ

Tajuk : Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme: 
Bergerak secara  muzikal
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Membuat gerakan yang sesuai dengan lagu atau muzik atau     kedua-duanya yang mempunyai  tempo yang berlainan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Membuat gerakan secara bebas atau berpandu sebagai respon
kepada permainan muzik yang didengar untuk merasai; detik, corak irama, dan tanda rehat
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat membuat gerakan yang sesuai dengan lagu atau muzik atau     kedua-duanya yang mempunyai  tempo yang berlainan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  09/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk :
KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 
Kemahiran/Theme:  
Kemerdekaan Malaysia    
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menyatakan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan peranan Bahasa Melayu dalam mewujudkan kerjasama antara kaum
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan peranan Bahasa Melayu dalam mewujudkan kerjasama antara kaum
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat me-
nyatakan Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan peranan Bahasa Melayu dalam mewujudkan kerjasama antara kaum


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  09/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : Electricity
Kemahiran/Theme: 
Understanding a series circuit and a parallel circuit.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
identify the difference in the arrangement of bulbs in series and parallel circuit.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils observe various series circuits and parallel circuits.
KPS (SAINS)
Observing
BBM: 


All pupils can identify the difference in the arrangement of bulbs in series and parallel circuit.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  10/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk :Food preservation
Kemahiran/Theme: 
Synthesising the concept of food preservation
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Describe ways to preserve food and give examples of food for each type of food preservation
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils find information about ways to preserve food and examples of food for each type of preservation
KPS (SAINS)
Observing
BBM: 

All pupils can describe ways to preserve food and give examples of food for each type of food preservation

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  10/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk :Baik Pulih dan Penyelengaraan
Kemahiran/Theme: 
Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Mengumpul maklumat tentang bahagian yang perlu dibaik pulih
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  11/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk :  
Kemahiran/Theme: 
CUTI UMUM SEMPENA PERTABALAN YDP AGONG
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 


CUTI UMUM SEMPENA PER-
TABALAN
YDP AGONG

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  11/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
KT

Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
CUTI UMUM SEMPENA PERTABALAN YDP AGONG
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 

CUTI UMUM SEMPENA PER-
TABALAN
YDP AGONG

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  11/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
CUTI UMUM SEMPENA PERTABALAN YDP AGONG
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)

BBM: 

CUTI UMUM SEMPENA PER-
TABALAN
YDP AGONG

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  12/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk :Electricity
Kemahiran/Theme: 
Understanding a series circuit and a parallel circuit.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
build a series circuit and a parallel circuit and compare the
brightness of the bulbs in a series and a parallel circuit and the effect on the bulbs when various switches in a series circuit and a parallel circuit are off.

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils observe various series circuits and parallel circuits.
KPS (SAINS)
Experimenting

BBM: 


All pupils can understand a series circuit and a parallel circuit.
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  12/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk : Baik Pulih dan Penyelengaraan
Kemahiran/Theme: 
Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Mengumpul maklumat tentang bahagian yang perlu dibaik pulih
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat mengenal pasti bahagian yang perlu dibaik pulih
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  14                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  12/04/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk : Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme: 
Bergerak secara  muzikal
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Membuat gerakan yang sesuai dengan lagu atau muzik atau     kedua-duanya yang mempunyai  tempo yang berlainan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Membuat gerakan secara bebas atau berpandu sebagai respon
kepada permainan muzik yang didengar untuk merasai; detik, corak irama, dan tanda rehat
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat membuat gerakan yang sesuai dengan lagu atau muzik atau     kedua-duanya yang mempunyai  tempo yang berlainan