Minggu 9

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  9                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  27/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
8.15-8.45
MZ
Tajuk :
Kemahiran/Theme:
Objektif: Diakhir proses p & p murid dapat :
MAJLIS PENYAMPAIAN WATIKAH PELANTIKAN PENGAWAS DAN PUSTAKAWAN TAHUN 2011
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
KPS (SAINS)

BBM:
MAJLIS PENYAM-
PAIAN WATIKAH PELANTIKAN PENGAWAS DAN PUSTAKA-
WAN TAHUN 2011
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  9                                              Hari: Ahad                            Tarikh :  27/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
12.15-12.45
MZ
Tajuk :  Permainan Alat Muzik
Kemahiran/Theme: 
Mengenal, mendengar dan mengecam bunyi serta menamakan
alat muzik tambahan – rekoder, dram samping, alat muzik tradisional
Objektif: Diakhir proses p & p murid dapat :
Mengenal dan  mengecam bunyi alat muzik tertentu 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mengenal, mendengar dan mengecam bunyi serta menamakan
alat muzik tambahan – rekoder, dram samping, alat muzik tradisional
KPS (SAINS)
BBM:
Semua murid dapat mengenal dan  mengecam bunyi alat muzik tertentu
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  9                                              Hari: Ahad                            Tarikh :  27/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
12.45-1.15
SN
Tajuk : Perbincangan soalan peperiksaan
Kemahiran/Theme:
Perbincangan
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
PERBINCANGAN KERTAS UBB 1
KPS (SAINS)
BBM:
PERBIN-CANGAN KERTAS UBB 1
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:    9                                             Hari:   Isnin                            Tarikh :  28/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
7.45-8.45
KH
Tajuk :Perbincangan soalan peperiksaan
Kemahiran/Theme:
Perbincangan
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
PERBINCANGAN KERTAS UBB 1
KPS (SAINS)
BBM:

PERBIN-CANGAN KERTAS UBB 1                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:   9                                           Hari:   Isnin                            Tarikh :  28/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
9.45-10.15
SN
Tajuk :Perbincangan soalan peperiksaan
Kemahiran/Theme:
Perbincangan
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
PERBINCANGAN KERTAS UBB 1

KPS (SAINS)

BBM:
P&P tidak dapat dijalankan kerana terlibat dengan bengkel Penggunan Eduwebtv GPB di PKG Kota
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:    9                                           Hari:   Isnin                            Tarikh :  28/2/11  

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
10.45-11.45
SN
Tajuk :Perbincangan soalan peperiksaan
Kemahiran/Theme:
Perbincangan
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
PERBINCANGAN KERTAS UBB 1

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:
P&P tidak dapat dijalankan kerana terlibat dengan bengkel Penggunan Eduwebtv GPB di PKG Kota
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:    9                                           Hari:   Isnin                            Tarikh :  28/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
12.45-1.15
MZ
Tajuk :
Kemahiran/Theme:

Objektif: Diakhir proses p & p murid dapat :

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM:

P&P tidak dapat dijalankan kerana terlibat dengan bengkel Penggunan Eduwebtv GPB di PKG Kota
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu: 9                                              Hari:  Selasa                           Tarikh :  1/3/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
9.15-10.15
SN
Tajuk : Perbincangan soalan peperiksaan
Kemahiran/Theme:
Perbincangan
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
PERBINCANGAN KERTAS UBB 1

KPS (SAINS)

BBM:
PERBIN-CANGAN KERTAS UBB 1
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu: 9                                              Hari:  Selasa                           Tarikh :   1/3/11  

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
10.45-11.45
SN
Tajuk : Perbincangan soalan peperiksaan
Kemahiran/Theme:
Perbincangan
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
PERBINCANGAN KERTAS UBB 1
KPS (SAINS)

BBM:
PERBIN-CANGAN KERTAS UBB 1
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu: 9                                              Hari:  Selasa                           Tarikh :   1/3/11  

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6H
11.45-12.45
KH
Tajuk :Perbincangan soalan peperiksaan
Kemahiran/Theme:
Perbincangan
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
PERBINCANGAN KERTAS UBB 1

KPS (SAINS)
BBM:
PERBIN-CANGAN KERTAS UBB 1
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  9                                             Hari: Rabu                              Tarikh :  2/3/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6H
7.45-8.45
PJ
Tajuk : Kecergasan Fizikal
Kemahiran/Theme:
Masa tindakbalas
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :

Meningkatkan masa tindakbalas
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Menghantar dan menerima bola
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:
Semua murid dapat meningkat-
kan masa tindakbalas
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  9                                              Hari: Rabu                            Tarikh :   2/3/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
8.45-9.45
SN
Tajuk :Perbincangan soalan peperiksaan
Kemahiran/Theme:
Perbincangan
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
PERBINCANGAN KERTAS UBB 1
KPS (SAINS)
Berkomunikasi
BBM:
PERBIN-CANGAN KERTAS UBB 1
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  9                                              Hari: Rabu                            Tarikh :   2/3/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
11.45-12.45
KH
Tajuk : Perbincangan soalan peperiksaan
Kemahiran/Theme:
Perbincangan
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
PERBINCANGAN KERTAS UBB 1

KPS (SAINS)
BBM:
PERBIN-CANGAN KERTAS UBB 1
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  9                                           Hari:   Khamis                            Tarikh :  3/3/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
7.45-8.45
PJ
Tajuk :Kecergasan Fizikal
Kemahiran/Theme:
Masa tindakbalas
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :

Meningkatkan masa tindakbalas
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Menghantar dan menerima bola
KPS (SAINS)
BBM:
Semua murid dapat meningkat-
kan masa tindakbalas
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:   9                                           Hari:   Khamis                            Tarikh :  3/3/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
9.45-10.15
MZ
Tajuk :Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme:
Mari Bergerak
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
Mendengar dan bergerak mengikut bacaan puisi atau cerita

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mendengar dan bergerak mengikut bacaan puisi atau cerita
KPS (SAINS)
BBM:
Semua murid dapat men-
dengar dan bergerak mengikut bacaan puisi atau cerita
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:   9                                           Hari:   Khamis                            Tarikh :  3/3/11 

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6G
10.45-12.45
KH
Tajuk :Perbincangan soalan peperiksaan
Kemahiran/Theme:
Perbincangan
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
PERBINCANGAN KERTAS UBB 1
KPS (SAINS)
 
BBM:
PERBIN-CANGAN KERTAS UBB 1
                  

Minggu 8

               RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu: 8                                                Hari:   Sabtu                            Tarikh :  19/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
7.45-8.45
KH
Tajuk : Kreativiti dan Reka Cipta
Kemahiran/Theme:
Penghasilan Projek Reka Cipta
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
Menyediakan alatan dan bahan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid menyediakan alatan dan bahan
KPS (SAINS)
BBM:

Semua murid dapat me- nyediakan alatan dan bahan                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:   8                                           Hari:   Sabtu                            Tarikh :  19/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
9.45-10.15
SN
Tajuk :Ulangkaji
Kemahiran/Theme:
Mengulangkaji sebagai persediaan UBB Februari
Objektif: Pupils would be able to:
Lebih bersedia menghadapi peperiksaan UBB 1
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Mengulangkaji
KPS (SAINS)

BBM:
Objektif tercapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:    8                                           Hari:   Sabtu                            Tarikh :  19/2/11  

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
10.45-11.45
SN
Tajuk :INVESTIGATING FORCE AND ENERGY

Kemahiran/Theme: 
Understanding speed
Objektif: Pupils would be able to:
State that an object which moves faster travels a longer distance in a given time.

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils carry out activities to: a) compare the distances
travelled in a given time by two moving objects
KPS (SAINS)
Measuring and  Using Number
BBM:
All pupils can state that an object which moves faster travels a longer distance in a given time.
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:    8                                           Hari:   Sabtu                            Tarikh :  19/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
12.45-1.15
MZ
Tajuk : Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme:
Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi
Objektif: Diakhir proses p & p murid dapat :
Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi KPS (SAINS)
BBM:

Semua murid dapat men- dengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi
    RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  8                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  20/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
8.15-8.45
MZ
Tajuk : Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme:
Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi
Objektif: Diakhir proses p & p murid dapat :
Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi
KPS (SAINS)

BBM:
Semua murid dapat men- dengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  8                                              Hari: Ahad                            Tarikh :  20/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
12.15-12.45
MZ
Tajuk : Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme:
Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi
Objektif: Diakhir proses p & p murid dapat :
Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi
KPS (SAINS)
BBM:
Semua murid dapat men- dengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  8                                              Hari: Ahad                            Tarikh :  20/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
12.45-1.15
SN
Tajuk : Ulangkaji
Kemahiran/Theme:
Mengulangkaji sebagai persediaan UBB Februari
Objektif: Pupils would be able to:
Lebih bersedia menghadapi peperiksaan UBB 1
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Mengulangkaji
KPS (SAINS)
BBM:
Murid mengulang-
kaji sebagai persediaan UBB Februari
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu: 8                                                Hari:   Isnin                            Tarikh :  21/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
7.45-8.45
KH
Tajuk :
Kemahiran/Theme:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)
BBM:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  8                                           Hari:   Isnin                            Tarikh :  21/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
9.45-10.15
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARIObjektif: Pupils would be able to:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARIStrategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:    8                                           Hari:   Isnin                            Tarikh :  21/2/11  

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
10.45-11.45
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARIObjektif: Pupils would be able to:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARIStrategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:    8                                           Hari:   Isnin                            Tarikh :  21/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
12.45-1.15
MZ
Tajuk :
Kemahiran/Theme:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARIObjektif: Diakhir proses p & p murid dapat :
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARIStrategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM:

UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu: 8                                              Hari:  Selasa                           Tarikh :  22/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
9.15-10.15
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARIObjektif: Pupils would be able to:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)

BBM:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu: 8                                              Hari:  Selasa                           Tarikh :   22/2/11  

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
10.45-11.45
SN
Tajuk : 
Kemahiran/Theme:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARIKPS (SAINS)

BBM:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu: 8                                              Hari:  Selasa                           Tarikh :   22/2/11  

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6H
11.45-12.45
KH
Tajuk :
Kemahiran/Theme:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARIObjektif: Diakhir proses p & p murid dapat : 
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  8                                             Hari: Rabu                              Tarikh :  23/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6H
7.45-8.45
PJ
Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
Objektif: Diakhir proses p & p murid dapat :

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
KPS (SAINS)

BBM:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  8                                              Hari: Rabu                            Tarikh :   23/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
8.45-9.45
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
Objektif: Pupils would be able to:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  8                                              Hari: Rabu                            Tarikh :   23/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
11.45-12.45
KH
Tajuk :
Kemahiran/Theme:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARIObjektif: Diakhir proses p & p murid dapat : 
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM:
UJIAN BERPUSAT BERKALA BULAN FEBRUARI
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:   8                                           Hari:   Khamis                            Tarikh :  24/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
7.45-8.45
PJ
Tajuk : Kecergasan Fizikal
Kemahiran/Theme:
Masa tindakbalas
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :

Meningkatkan masa tindakbalas
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Menghantar dan menerima bola
KPS (SAINS)
BBM:
Semua murid dapat meningkat-
kan masa tindakbalas
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:   8                                           Hari:   Khamis                            Tarikh :  24/2/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
9.45-10.15
MZ
Tajuk : Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme:
Mari Bergerak
Objektif:Diakhir proses p & p murid dapat :
Mendengar dan bergerak mengikut bacaan puisi atau cerita

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mendengar dan bergerak mengikut bacaan puisi atau cerita
KPS (SAINS)
BBM:
Semua murid dapat men-
dengar dan bergerak mengikut bacaan puisi atau cerita
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:   8                                           Hari:   Khamis                            Tarikh :  24/2/11 

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6G
10.45-12.45
KH
Tajuk : PERBINCANGAN SOALAN UBB

Kemahiran/Theme:
Objektif: Diakhir proses p & p murid dapat :
Mengenalpasti kekuatan dan kelemahan mereka terhadap matapelajaran ini.

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Perbincangan
KPS (SAINS)
BBM:
PER-
BINCANGAN SOALAN UBB