Minggu 23 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  24/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 1
2.00-3.30
SN
Tajuk : Menjawab soalan bahagian B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS Pemerhatian dan membuat inferens
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: 98% daripada objektif tercapai
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  25/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
8.30 - 10.30
SN

Tajuk : Menjawab soalan bahagian B
Kemahiran/Theme: 
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains Bahagian B
untuk KPS Pemerhatian dan membuat inferens
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latih tubi
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM: RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  25/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk :State of Matter
Kemahiran/Theme: 
Understanding that matter can change from one state to another.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
Identify factors that affect the rate of evaporation of water.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils investigate and discuss the factors that affect how fast 
water evaporates e.g. a) hot weather b) windy
KPS (SAINS)
Communicating

BBM: 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  28/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:                     
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  28/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.00-1.00
SN

Tajuk :
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: Minggu 22

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  17/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
GURU MENGAMBIL CUTI REHAT KHAS

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 


CUTI REHAT KHAS

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  17/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
12.15-1.15
MZ

Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
GURU MENGAMBIL CUTI REHAT KHAS
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 

CUTI REHAT KHAS

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  18/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk :
Kemahiran/Theme:  
UJIAN BULANAN JUNE
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 

KPS (SAINS)

BBM: 

UJIAN BULANAN
JUNE


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  18/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BULANAN JUNE
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 


UJIAN BULANAN JUNE
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  19/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BULANAN JUNE
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 

UJIAN BULANAN JUNE

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  19/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BULANAN JUNE
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 

UJIAN BULANAN JUNE
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  20/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BULANAN JUNE
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 


UJIAN BULANAN JUNE

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  20/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
KT

Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BULANAN JUNE
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 

UJIAN BULANAN JUNE

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  20/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
UJIAN BULANAN JUNE
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)

BBM: 

UJIAN BULANAN JUNE

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  21/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : ULANGKAJI
Kemahiran/Theme: 
Perbincangan soalan UBB Jun
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
Mengenalpasti kesilapan yang dilakukan dalam UBB June
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Perbincangan
KPS (SAINS)
Komunikasi
BBM:  
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  21/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 

Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:  
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  21/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)
BBM:  

Minggu 21

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  10/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk : Waste management 
Kemahiran/Theme: 
Understanding that some waste can decay
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
  • State the certain waste can decay
  • Give examples of waste can decay
  • Give examples of waste that do not decay
  • State that microorganisms can cause waste materials to decay
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils view videos and timelapse clippings about waste that decay and waste that do not decay.
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


All pupils can understand that some waste can decay

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  10/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
12.15-1.15
MZ

Tajuk : 3.  Permainan Alat Muzik
Kemahiran/Theme: 
Membezakan jenis  ton alat- alat muzik tanpa melodi  seperti
berat, lembut, panjang pendek dan lain-lain
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Membezakan jenis  ton alat- alat muzik tanpa melodi  seperti
berat, lembut, panjang pendek dan lain-lain
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid membezakan jenis  ton alat- alat muzik tanpa melodi  seperti berat, lembut, panjang pendek dan lain-lain dengan bantuan guru
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat membezakan jenis  ton alat- alat muzik tanpa melodi  seperti
berat, lembut, panjang pendek dan lain-lain

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  11/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk :
KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 
Kemahiran/Theme:  
Tokoh pejuang kemerdekaan    
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menyatakan tokoh pejuang kemerdekaan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang tokoh pejuang kemerdekaan
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat menyatakan tokoh pejuang kemer-dekaan


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  11/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : State of Matter
Kemahiran/Theme: 
Understanding that matter can change from one state to another.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
State that water can change its state.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils discuss and conclude the water can change its state.
KPS (SAINS)
Communicating

BBM: 


95% of pupils can state that water can change its state.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  12/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk : Machine
Kemahiran/Theme: 
Understanding simple machines
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

·         Explain what simple machine is
·         State types of simple machines
·         Give an example for each type of simple machine
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils discuss that a simple machine is a device that allows us to use less force to make work easier or faster.
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
All pupils 
can explain
what simple
machine is
state types
of simple
machines
(up to
pulleys)

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  12/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk : Baik Pulih dan Penyelengaraan
Kemahiran/Theme: 
Penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Mengenal pasti bahagian yang rosak
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mengenal pasti bahagian yang rosak dengan bantuan guru
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat mengenal pasti bahagian yang rosak dengan bantuan guru
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  13/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk :Baik Pulih dan Penyelengaraan
Kemahiran/Theme: 
Penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Mengenal pasti bahagian yang rosak
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mengenal pasti bahagian yang rosak dengan bantuan guru
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat mengenal pasti bahagian yang rosak dengan bantuan guru

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  13/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
KT

Tajuk :
KEJAYAAN DAN KEBANGAAN NEGARA 
Kemahiran/Theme:  
Tokoh pejuang kemerdekaan    
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menyatakan tokoh pejuang kemerdekaan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang tokoh pejuang kemerdekaan
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat menyata-
kan tokoh pejuang kemerde-
kaan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  13/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk :3.  Permainan Alat Muzik
Kemahiran/Theme: 
Membezakan jenis  ton alat-alat muzik tanpa melodi  seperti
berat, lembut, panjang pendek dan lain-lain
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Membezakan jenis  ton alat- alat muzik tanpa melodi  seperti
berat, lembut, panjang pendek dan lain-lain
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid membezakan jenis  ton alat- alat muzik tanpa melodi  seperti berat, lembut, panjang pendek dan lain-lain dengan bantuan guru
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat membeza-
kan jenis  ton alat- alat muzik tanpa melodi  seperti
berat, lembut, panjang pendek dan lain-lain

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  14/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk : Ulangkaji persedian peperiksaan
Kemahiran/Theme: 
Memahirkan murid menjawab soalan Bahagian B
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
Murid dapat menguasai kemahiran menjawab soalan Bahagian B
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Latihtubi
KPS (SAINS)

BBM: 


Semua murid dapat menguasai kemahiran menjawab soalan Bahagian B
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  14/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk : Baik Pulih dan Penyelengaraan
Kemahiran/Theme: 
Penyenggaraan dan membaiki kerosakan kecil pada perabot
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Mengenal pasti bahagian yang rosak
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mengenal pasti bahagian yang rosak dengan bantuan guru
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat mengenal pasti bahagian yang rosak
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  14/06/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk : Permainan Alat Muzik
Kemahiran/Theme: 
Membezakan jenis  ton alat-alat muzik tanpa melodi  seperti
berat, lembut, panjang pendek dan lain-lain
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Membezakan jenis  ton alat- alat muzik tanpa melodi  seperti
berat, lembut, panjang pendek dan lain-lain
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid membezakan jenis  ton alat- alat muzik tanpa melodi  seperti berat, lembut, panjang pendek dan lain-lain dengan bantuan guru
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat mem-
bezakan jenis  ton alat- alat muzik tanpa melodi  seperti
berat, lembut, panjang pendek dan lain-lain