Minggu 5

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  5                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  30/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk :Interactions among living things
Kemahiran/Theme: 
Understanding that competition is a form of interaction among living things
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
List factors that plants compete for and give reasons why plants compete with each other

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils list the factors that plants compete for and give reasons why plant compete
KPS (SAINS)
BBM: 


P&P tidak dapat dijalankan kerana guru bercuti CRK

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  5                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  01/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
12.15-1.15
MZ

Tajuk : Permainan Alat Muzik
Kemahiran/Theme: 
Melanjutkan latihan bermain perkusi di Tahap 1
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Mengenal alat muzik tambahan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid belajar mengenal, mendengar dan  mengecam bunyi serta menamakan alat muzik tambahan – rekoder, dram samping, alat muzik tradisional
KPS (SAINS)
BBM: 

P&P tidak dapat dijalankan kerana guru bercuti CRK

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu: 5                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  30/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk :EKONOMI NEGARA
Kemahiran/Theme:  
Hasil dan kegunaan sumber
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menyenaraikan langkah-langkah penggunaan sumber secara    optimum
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang langkah-langkah penggunaan sumber secara optimum
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat menyenarai-
kan langkah-langkah penggunaan sumber secara    optimum

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  5                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  30/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : Microorganism
Kemahiran/Theme: 
Understanding that some microorganisms are harmful and some are useful.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
Describe that diseases caused by microorganisms can spread from one person to another
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils gather information on diseases caused by microorganisms
can spread from one person to another and Explain ways to 
prevent diseases caused by microorganisms
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


95% of pupils can describe that diseases caused by micro-organisms can spread from one person to another
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  5                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  31/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk :Interactions among living things
Kemahiran/Theme: 
Understanding that competition is a form of interaction among living things
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
List factors that plants compete for and give reasons why plants compete with each other

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils list the factors that plants compete for and give reasons why plant compete
KPS (SAINS)
BBM: 

98% of pupils can list factors that plants compete for and give reasons why plants compete with each other

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  5                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  31/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk :Reka Bentuk dan Teknologi
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan Projek Reka Cipta
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menyediakan alatan dan bahan dan membina projek
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid menyediakan alatan dan bahan dan membina projek
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat menyedia-
kan alatan dan bahan dan membina projek
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  5                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  01/02/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk :Reka Bentuk dan Teknologi
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan Projek Reka Cipta
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menyediakan alatan dan bahan dan membina projek
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid menyediakan alatan dan bahan dan membina projek
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat menyedia-
kan alatan dan bahan dan membina projek
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  5                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  01/02/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
KT

Tajuk : EKONOMI NEGARA
Kemahiran/Theme: 

Kegiatan ekonomi dan lokasi
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Menyatakan jenis industri di negara kita
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Mengumpul maklumat dan perbincangan tentang jenis industri di negara kita
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat menyatakan jenis industri di negara kita

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  5                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  01/02/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk :Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme: 
Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Menggerakan anggota badan  mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik yang dimainkan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

Murid menggerakan anggota badan  mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik yang dimainkan dengan arahan guru.
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat menggerakan anggota badan  mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik yang dimainkan dengan arahan guru.

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  5                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  02/02/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk :Microorganism
Kemahiran/Theme: 
Understanding that some microorganisms are harmful and some are useful.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
 Explain ways to prevent diseases caused by microorganisms 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils gather information on diseases caused by microorganisms
can spread from one person to another and Explain ways to 
prevent diseases caused by microorganisms
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


All pupils can explain ways to prevent diseases caused by micro-organisms
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  5                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  02/02/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk :Reka Bentuk dan Teknologi
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan Projek Reka Cipta
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menyediakan alatan dan bahan dan membina projek
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid menyediakan alatan dan bahan dan membina projek
KPS (SAINS)

BBM: 


Semua murid dapat menyedia-
kan alatan dan bahan dan membina projek
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  5                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  02/02/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk : Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme: 
Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Menggerakan anggota badan  mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik yang dimainkan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid menggerakan anggota badan  mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik yang dimainkan dengan arahan guru.

KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan mengikut lirik lagu sambil menyanyi
 

Minggu 4 (CUTI TAHUN BARU CINA)

CUTI TAHUN BARU CINA

Minggu 3

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  3                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  15/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
9.15-10.45
SN
Tajuk : Interactions among living things
Kemahiran/Theme: 
Understanding that competition is a form of interaction among living things
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
State that the competition is a form of interaction and list the factors that animals compete for
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Gathering information about competition is a form of interaction and the factors that animals compete for
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


96% of the pupils can state that the competition is a form of interaction and list the factors that animals compete for
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  3                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  15/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 RAJIN
12.15-1.15
KH

Tajuk : Reka Bentuk dan Teknologi
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan Projek Reka Cipta
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Merancang dan menyediakan lukisan projek
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid merancang dan menyediakan lukisan projek
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat merancang dan menyediakan lukisan projek

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  3                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  16/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
8.45-8.45
KT
Tajuk : EKONOMI NEGARA
Kemahiran/Theme:  
Sumber semulajadi dan kegunaannya
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

Murid menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat
menamakan produk yang dihasilkan daripada pelbagai jenis sumber

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  3                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  16/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
MZ
Tajuk : Permainan Alat Muzik 
Kemahiran/Theme:
Tanda nada F# Tanda nada C#   -  skel D major
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Dapat  menulis notasi muzik secara formal.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Membaca tanda F# danC# dalam skor dan memainkan rekoder untuk penjarian D major.
KPS (SAINS)

BBM: 


Semua murid dapat  menulis notasi muzik secara formal.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  3                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  16/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.15-12.15
KH

Tajuk : Reka Bentuk dan Teknologi
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan Projek Reka Cipta
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Merancang dan menyediakan lukisan projek
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid merancang dan menyediakan lukisan projek
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat merancang dan menyediakan lukisan projek

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  3                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  16/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
12.15-1.15
KH
Tajuk : Reka Bentuk dan Teknologi
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan Projek Reka Cipta
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Merancang dan menyediakan lukisan projek
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid merancang dan menyediakan lukisan projek
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat merancang dan menyediakan lukisan projek
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  3                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  17/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
7.45-9.15
SN
Tajuk : Microorganism
Kemahiran/Theme: 
Understanding that microorganism is a living thing
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
State that microorganism breathes.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils do an experiment on microorganism
KPS (SAINS)
Experimenting
BBM: 


All pupils can state that micro-organism breathes.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  3                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  17/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
9.45-10.45
MZ

Tajuk : Permainan Alat Muzik
Kemahiran/Theme: 
Melanjutkan latihan bermain perkusi di Tahap 1
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Mengenal alat muzik tambahan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid belajar mengenal, mendengar dan  mengecam bunyi serta menamakan alat muzik tambahan – rekoder, dram samping, alat muzik tradisional
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat mengenal alat muzik tambahan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  3                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  18/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
7.45-8.45
MZ
Tajuk : Permainan Alat Muzik
Kemahiran/Theme: 
Melanjutkan latihan bermain perkusi di Tahap 1
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Mengenal alat muzik tambahan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid belajar mengenal, mendengar dan  mengecam bunyi serta menamakan alat muzik tambahan – rekoder, dram samping, alat muzik tradisional
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat mengenal alat muzik tambahan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  3                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  18/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KT
Tajuk : EKONOMI NEGARA
Kemahiran/Theme:  
Hasil dan kegunaan sumber
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menyenaraikan langkah-langkah penggunaan sumber secara    optimum
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang langkah-langkah penggunaan sumber secara optimum
KPS (SAINS)

BBM: 


Semua murid dapat me-
nyenaraikan langkah-langkah penggunaan sumber secara    optimum
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  3                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  19/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
8.45-9.45
SN
Tajuk : Microorganism
Kemahiran/Theme: 
Understanding that some microorganisms are harmful and some are useful.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
State examples of use of microorganisms and the harmful effect 
of microorganisms
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils gather information on examples of use of microorganisms 
and the harmful effect of microorganisms
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


95% of 
pupils can state examples of use of micro-organisms and the harmful effect 
of micro-
organisms
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  3                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  19/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.15-12.15
SN
Tajuk :Interactions among living things
Kemahiran/Theme: 
Understanding that competition is a form of interaction among living things
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
List the factors that animals compete for and give reasons why animals compete

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils list the factors that animals compete for and give reasons why animals compete
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


98% of pupils can list the factors that animals compete for and give reasons why animals compete
 

Minggu 2

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  2                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  08/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
9.15-10.45
SN
Tajuk : Interactions among living things
Kemahiran/Theme: 
Understanding that some animals live in groups and others live in solitary
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Explain why animals live in group and solitary
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils gather information on why animals live in group and solitary
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


All pupils can explain why animals live in group and solitary
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  2                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  08/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN

Tajuk : Microorganism
Kemahiran/Theme: 
Understanding that microorganism is a living thing.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

State types of microorganisms
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils state that yeast is an example of microorganism.
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 

98% of 
pupils can state types of micro-organisms

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  2                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  09/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
7.45-8.45
MZ
Tajuk : Muzik Dengan Gerakan 
Kemahiran/Theme: 
Mari bergerak
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Menggerakan anggota badan mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik yang dimainkan  

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid menggerakan anggota badan mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik yang dimainkan
KPS (SAINS)


BBM: 

   Semua murid
   dapat meng-
   gerakan
   anggota
   badan
   mengikut
   rentak atau
   irama bunyi
   kumpulan
   alat muzik
   yang
   dimainkan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  2                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  09/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
KT
Tajuk :Sumber Semula jadi dan Kegunaannya
Kemahiran/Theme: 
Menyatakan kegunaan sesuatu sumber .
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya
KPS (SAINS)
BBM: 


90% murid dapat mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  2                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  09/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
12.15-1.15
KT

Tajuk : Sumber Semula jadi dan Kegunaannya
Kemahiran/Theme: 
Menyatakan kegunaan sesuatu sumber .
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya
KPS (SAINS)

BBM: 

90% murid dapat mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  2                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  10/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
7.45-9.15
SN
Tajuk :Microorganism
Kemahiran/Theme: 
Understanding that microorganism is a living thing.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
State that yeast is an example of microorganism.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils state that yeast is an example of microorganism.
KPS (SAINS)
Communicating

BBM: 

All pupils can state that yeast is an example of micro-organism.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  2                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  10/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
9.45-10.45
MZ
Tajuk : Muzik Dengan Gerakan 
Kemahiran/Theme: 
Mari bergerak
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Menggerakan anggota badan mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik yang dimainkan  

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid menggerakan anggota badan mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik yang dimainkan
KPS (SAINS)


BBM:


Semua  murid dapat meng-
gerakan anggota badan mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik yang dimainkan
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  2                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  11/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
7.45-845
MZ
Tajuk : Muzik Dengan Gerakan 
Kemahiran/Theme: 
Mari bergerak
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Menggerakan anggota badan mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik yang dimainkan  

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid menggerakan anggota badan mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik yang dimainkanKPS (SAINS)

BBM: 

Semua  murid dapat meng-
gerakan anggota badan mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik yang dimainkan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  2                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  11/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KT
Tajuk : Sumber Semula jadi dan Kegunaannya
Kemahiran/Theme: 
Menyatakan kegunaan sesuatu sumber .
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya
KPS (SAINS)

BBM: 


90% murid dapat mengelaskan hasil sumber mengikut jenisnya
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  2                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  12/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
8.45-9.45
SN
Tajuk :Microorganism
Kemahiran/Theme: 
Understanding that microorganism is a living thing.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
State that microorganism breathes
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils conduct an experiment on yeast.
KPS (SAINS)
Experimenting
BBM: 


To be
carried 
forward to
the next 
lesson
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  2                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  12/01/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.15-12.15
SN
Tajuk :Interactions among living things
Kemahiran/Theme: 
Understanding that some animals live in groups and others live in solitary

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
State cooperation is a form of interaction among animals

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils gather information on a form of interaction among animals
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


95% of pupil can state that cooperation is a form of interaction among animals