Minggu 23 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal V3.0)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  23                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  26/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

98% of the objectives acheived
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  23                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  26/6/11 

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  23                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  27/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.45-12.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 

98% of the objectives acheived
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  23                                             Hari: Selasa                              Tarikh : 28/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
10.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  23                                              Hari: Rabu                           Tarikh :  29/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.45-9.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
MAJLIS SAMBUTAN ISRAK MIKRAJ PERINGKAT SEKOLAH
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:
MAJLIS SAMBUTAN ISRAK MIKRAJ PERINGKAT SEKOLAH
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  23                                              Hari: Rabu                           Tarikh :  29/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
10.45-11.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
MAJLIS SAMBUTAN ISRAK MIKRAJ PERINGKAT SEKOLAH
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:

MAJLIS SAMBUTAN ISRAK MIKRAJ PERINGKAT SEKOLAH
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  23                                             Hari: Khamis                              Tarikh :   30/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGI H
7.45-8.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  23                                             Hari: Khamis                              Tarikh :   30/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
6 TEKUN
8.45-9.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  23                                             Hari: Sabtu                              Tarikh :   2/7/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
7.45-12.45
HARI LARIAN 1MURID
1SUKAN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
HARI LARIAN 1MURID 1SUKAN
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 


HARI LARIAN 1MURID
1SUKAN

Minggu 22 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal V3.0)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  19/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

98% of the objectives acheived
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  19/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
11.45-12.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  20/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.45-12.15
SN
Tajuk : UBB JUN
Kemahiran/Theme: 
Ujian Berpusat Berkala Bulan Jun
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 

UBB JUN
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                             Hari: Selasa                              Tarikh : 21/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
10.45-12.45
SN

Tajuk : UBB JUN

Kemahiran/Theme: 
Ujian Berpusat Berkala Bulan Jun
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:


Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)

BBM:
UBB JUN
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                              Hari: Rabu                           Tarikh :  22/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.45-9.45
SN

Tajuk : UBB JUN
Kemahiran/Theme: 
Ujian Berpusat Berkala Bulan Jun
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:
UBB JUN
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                              Hari: Rabu                           Tarikh :  22/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
10.45-11.45
SN
Tajuk : UBB JUN
Kemahiran/Theme: 
Ujian Berpusat Berkala Bulan Jun
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:

UBB JUN
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                             Hari: Khamis                              Tarikh :   23/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
7.45-8.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Monthly based exam paper discussion
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Monthly based exam paper discussion
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
discussion
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

Monthly based exam paper discussion
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  22                                             Hari: Khamis                              Tarikh :   23/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
6 GIGIH
6 TEKUN
8.45-9.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Monthly based exam paper discussion
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Monthly based exam paper discussion
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
discussion
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

Monthly based exam paper discussion

Minggu 21 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal V2.0)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  12/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
CUTI PERISTIWA
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 


CUTI PERISTIWA
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  12/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.15
SN

Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
CUTI PERISTIWA
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:

CUTI PERISTIWA
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  12/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
10.45-11.45
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
CUTI PERISTIWA
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM:

CUTI PERISTIWA
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  13/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.45-10.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
All pupils can revise, understand and master for Section A
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                             Hari: Selasa                              Tarikh : 14/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering in Section A
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering in Section A
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation


All pupils can revise, understand and master for Section A
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                             Hari: Selasa                              Tarikh : 14/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Preparation for monthly exam
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising as a preparation for monthly exam
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
98% of the objectives acheived
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                             Hari: Selasa                              Tarikh : 14/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
10.45-11.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Preparation for monthly exam
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising as a preparation for monthly exam
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
98% of the objectives acheived
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                              Hari: Rabu                           Tarikh :  15/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.45-9.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Preparation for monthly exam
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising as a preparation for monthly exam
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                              Hari: Rabu                           Tarikh :  15/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.45-11.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Preparation for monthly exam
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising as a preparation for monthly exam
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
98% of the objectives acheived
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  21                                             Hari: Khamis                              Tarikh :   16/6/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN
    6 GIGIH
6 TEKUN
8.45-9.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Preparation for monthly exam
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising as a preparation for monthly exam
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

98% of the objectives acheived