CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (27 MEI-11 JUN 2011)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL (27 MEI-11 JUN 2011)

Minggu 20 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal V2.0)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  22/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 


P&P tidak dapat dijalankan kerana perhimpunan mingguan
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                              Hari: Ahad                           Tarikh :  22/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.15
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering the topic of energy
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering the topic of energy
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
All pupils can revise, understand and master the topic of  energy
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                              Hari: Ahad                           Tarikh :  22/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
10.45-11.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering the topic of energy
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering the topic of energy
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
All pupils can revise, understand and master the topic of  energy
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  23/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.45-10.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering the topic of energy
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering the topic of electricity
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
All pupils can revise, understand and master the topic of  electricity
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                             Hari: Selasa                              Tarikh : 24/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering the topic of microorganism
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering the topic of microorganism 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating

P&P tidak dapat dijalankan kerana taklimat Majlis Perpisahan Persaraan PK 1 (Pn Hjh Che Thom Che Soh
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  24/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering the various topic of science
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering the various topic of science
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Simple quiz on the various topic of science
KPS (SAINS)
Communicating

BBM: 

All pupils can revise, understand and master the various topic of science
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  24/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
10.45-11.45
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
Masa P&P telah ditukar dengan masa Bahasa Inggeris
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 


Masa P&P telah ditukar dengan masa BI
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                              Hari: Rabu                           Tarikh :  25/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.45-9.45
SN

Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
MAJLIS PERPISAHAN SEMPENA PERSARAAN PN HJH CHE THOM BT CHE SOH (PK PENTADBIRAN)
KPS (SAINS)

BBM: 

MAJLIS PERPISAH-
AN SEM-
PENA PERSAR-
AAN PN HJH CHE THOM BT CHE SOH
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                              Hari: Rabu                           Tarikh :   25/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.45-1.15
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

MAJLIS PERPISAHAN SEMPENA PERSARAAN PN HJH CHE THOM BT CHE SOH (PK PENTADBIRAN)
KPS (SAINS)

BBM: 

MAJLIS PERPISAH-
AN SEM-
PENA PERSAR-
AAN PN HJH CHE THOM BT CHE SOH
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  20                                             Hari: Khamis                              Tarikh :   26/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.45-12.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering the topic of strength and stability
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering the topic of strength and stability
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM:
Powerpoint presentation

 

Minggu 19 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal V2.0)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  19                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  15/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
P&P tidak dapat dijalankan kerana perhimpunan mingguan
KPS (SAINS)

BBM: 


P&P tidak dapat dijalankan kerana perhimpunan mingguan
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  19                                              Hari: Ahad                           Tarikh :  15/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.15
SN

Tajuk :REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering the topic of microorganism
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering the topic of microorganism 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
All pupils can revise, understand and master the topic of  micro-organism
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  19                                              Hari: Ahad                           Tarikh :  15/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
10.45-11.45
SN
Tajuk : ULANGKAJI
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering the topic of microorganism
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering the topic of microorganism 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
All pupils can revise, understand and master the topic of  micro-organism
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  19                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  16/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.45-10.15
SN
Tajuk : Majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah.
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah.
KPS (SAINS)
BBM: 

Majlis sambutan Hari Guru peringkat sekolah.
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  19                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  17/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk : 
Kemahiran/Theme: 
Cuti umum Hari Wesak
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Cuti umum Hari Wesak
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)
BBM: 

Cuti umum Hari Wesak
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  19                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  17/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.15
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
Cuti umum Hari Wesak
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Cuti umum Hari Wesak
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

KPS (SAINS)

BBM: 

Cuti umum Hari Wesak
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  19                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  17/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
10.45-11.45
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
Cuti umum Hari Wesak
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Cuti umum Hari Wesak
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
KPS (SAINS)
BBM:
Cuti umum Hari Wesak
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  19                                              Hari: Rabu                           Tarikh :  18/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
8.45-9.45
SN

Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering the topic of survival of species
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering the topic of  survival of species
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

All pupils can revise, understand and master the topic of  survival of species
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  19                                              Hari: Rabu                           Tarikh :  18/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.45-1.15
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering the topic of survival of species
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering the topic of  survival of species
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
All pupils can revise, understand and master the topic of  survival of species
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  19                                             Hari: Khamis                              Tarikh :  19/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
10.45-12.45
SN
Tajuk : REVISION
Kemahiran/Theme: 
Revising, understanding and mastering the topic of food chain and food web
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Revising, understanding and mastering the topic of  food chain and food web
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Revision and drilling exercise
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation

All pupils can revise, understand and master the topic of  food chain and food web
 

Minggu 18 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  18                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  8/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.15-1.15
SN
Tajuk : MACHINE
Kemahiran/Theme: 
Understanding simple machines
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Explain what simple machine is, state types of simple
machines and give an example for each type of simple machine.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils discuss that a simple machine is a device that allows us to use less force to make work easier or faster
KPS (SAINS)
Classifying Communicating Observing
BBM: 
Powerpoint presentation

All pupils can explain what simple machine is, state types of simple
machines and give an example for each type of simple machine
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  18                                              Hari: Isnin                            Tarikh :  9/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
9.15-10.45
SN

Tajuk : MACHINE
Kemahiran/Theme: 
Analysing a complex machine
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
Identify simple machines in a complex machine, conclude that a
complex machine is made up of more than one simple machine and give examples of complex machines.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils identify the simple machines in a bicycle or a wheel barrow, discuss and conclude that a complex machine is a machine made up of more than one simple machine.
KPS (SAINS)
Observing
BBM: 
Powerpoint presentation
All pupils can identify simple machines in a complex machine, conclude that a
complex machine is made up of more than one simple machine and give examples of complex machines.
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  18                                              Hari: Rabu                            Tarikh : 11/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
7.45-9.15
SN
Tajuk :
Kemahiran/Theme: 
Menghadiri mesyuarat pengurusan peperiksaan UPSR dan PBS 2011 untuk PK Pentadbiran di BTPN
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:


KPS (SAINS)

BBM: 
Menghadiri mesyuarat pengurusan peperiksaan UPSR dan PBS 2011 untuk PK Pentadbiran di BTPN

Minggu 17 (Penggunaan Jadual Waktu Anjal)

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  1/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
11.15-1.15
SN
Tajuk :CUTI UMUM HARI PEKERJA
Kemahiran/Theme: 
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
CUTI UMUM HARI PEKERJA.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
KPS (SAINS)
BBM: 
CUTI UMUM HARI PEKERJA
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                              Hari: Isnin                            Tarikh :  2/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
9.15-10.45
SN

Tajuk :
Kemahiran/Theme: 

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
P&P tidak dapat dijalankan kerana pemeriksaan kesihatan murid oleh Kakitangan Kementerian Kesihatan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
KPS (SAINS)

BBM: 

P&P tidak dapat dijalankan kerana pemeriksaan kesihatan murid oleh Kakitangan Kementerian Kesihatan
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  17                                              Hari: Rabu                            Tarikh : 4/5/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

HEBAT 2
7.45-9.15
SN
Tajuk : ECLIPSES
Kemahiran/Theme: 
Understanding the eclipse of the sun
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
State what eclipse of the sun is, state the position of the Moon, the Earth and the Sun during the eclipse of the sun and explain why eclipse of the sun occurs and predict the scenario on the Earth during the eclipse of the sun.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:

Pupils view videos or computer simulations about partial and total eclipse of the sun.
KPS (SAINS)
Observing , Interpreting data , Communicating
BBM: 
Powerpoint presentation
All pupils can state what eclipse of the sun is, state the position of the Moon, the Earth and the Sun during the eclipse of the sun and explain why eclipse of the sun occurs and predict the scenario on the Earth during the eclipse of the sun