Minggu 40 (MINGGU PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN )

                  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  30/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
8.15-8.45
MZ
UJIAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN
Berjalan dengan lancar
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  30/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
12.15-12.45
MZ
                  UJIAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUNBerjalan dengan lancar
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  30/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
12.45-1.15
SN
                  UJIAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUNBerjalan dengan lancar
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  31/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
7.45-8.45
KH
                  UJIAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN
Berjalan dengan lancar

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  31/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
8.45-9.15
SN
                             

                  UJIAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN
                 

Berjalan dengan lancar
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  31/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
10.45-11.45
SN
                              
                  UJIAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN
Berjalan dengan lancar
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  31/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
11.45-12.15
MZ
                         
                  UJIAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN
Berjalan dengan lancar
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  1/11/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
9.15-10.15
SN
                  UJIAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN
Berjalan dengan lancar


                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  1/11/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
10.45-11.45
SN
                             
                  UJIAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN
Berjalan dengan lancar
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  1/11/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6H
12.15-1.15
KH
                             
                  UJIAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN
Berjalan dengan lancar
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Rabu                              Tarikh :  2/11/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6H
7.45-8.45
PJ

                  UJIAN PENCAPAIAN AKHIR TAHUN
Berjalan dengan lancar
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Rabu                              Tarikh :  2/11/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
8.45-9.45
SN
  PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN
98% objektif tercapai.
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Rabu                              Tarikh :  2/11/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
11.45-12.45
KH
                              
              PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN
98% objektif tercapai.
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Khamis                              Tarikh :  3/11/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
7.45-8.45
PJ

              PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN
98% objektif tercapai.
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Khamis                              Tarikh :  3/11/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
9.45-10.15
MZ
              PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN98% objektif tercapai.
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  40                                             Hari: Khamis                              Tarikh :  3/11/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6G
11.45-12.45
KH
              PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN98% objektif tercapai.
                  

Minggu 39 (PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR 2011 )

                  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  23/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
8.15-8.45
MZ
Solat Hajat dan Duha
98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  23/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
12.15-12.45
MZ
                           Tayangan Filem : RASUK98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  23/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
12.45-1.15
SN
                       Tayangan Filem : RASUK98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  24/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
7.45-8.45
KH
                              Solat Hajat dan Duha                              
98% objektif telah dicapai

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  24/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
8.45-9.15
SN
                              
                                 Ulangkaji UPAT 2011
                 

98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  24/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
10.45-11.45
SN
                              
Tayangan Filem : PONTIANAK KAMPUNG BATU
98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  24/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
11.45-12.15
MZ
                         
Tayangan Filem : PONTIANAK KAMPUNG BATU
98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  25/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
9.15-10.15
SN
                              CUTI PERISTIWA                                        RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  25/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
10.45-11.45
SN
                             
                                  CUTI PERISTIWA

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  25/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6H
12.15-1.15
KH
                             
                                 CUTI PERISTIWA

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Rabu                              Tarikh :  26/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6H
7.45-8.45
PJ

                      CUTI HARI DEEPAVALI                

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Rabu                              Tarikh :  26/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
8.45-9.45
SN
                      CUTI HARI DEEPAVALI                

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Rabu                              Tarikh :  26/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
11.45-12.45
KH
                             CUTI HARI DEEPAVALI                
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Khamis                              Tarikh :  27/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
7.45-8.45
PJ

PROGRAM LAWATAN SEKITAR KOTA BHARU
98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Khamis                              Tarikh :  27/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
9.45-10.15
MZ
         PROGRAM LAWATAN SEKITAR KOTA BHARU98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  39                                             Hari: Khamis                              Tarikh :  27/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6G
11.45-12.45
KH
           PROGRAM LAWATAN SEKITAR KOTA BHARU98% objektif telah dicapai
                  

Minggu 38 (PROGRAM SELEPAS PEPERIKSAAN UPSR 2011 )

                  RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  16/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
8.15-8.45
MZ
Solat Hajat dan Duha
98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  16/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
12.15-12.45
MZ
                           Tayangan Filem : ORANG MINYAK98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Ahad                              Tarikh :  16/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
12.45-1.15
SN
                       Tayangan Filem : ORANG MINYAK98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  17/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
7.45-8.45
KH
                              Solat Hajat dan Duha                              
98% objektif telah dicapai

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  17/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
8.45-9.15
SN
                             
Taklimat Ke Sekolah Menengah dan Cara-cara temuduga
                 

98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  17/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
10.45-11.45
SN
                              
Taklimat Ke Sekolah Menengah dan Cara-cara temuduga
98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Isnin                              Tarikh :  17/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
11.45-12.15
MZ
                         
Tayangan Filem : TIGA ABDUL
98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  18/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
9.15-10.15
SN
                               Solat Hajat dan Duha                                   
                                 Ulangkaji UPAT 2011                     
98% objektif telah dicapai


                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  18/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
10.45-11.45
SN
                             
                                 Ulangkaji UPAT 2011
98% objektif telah dicapai
Nota: Masuk Kelas Ganti (5T BM WM Fadri 1045-1145)
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Selasa                              Tarikh :  18/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6H
12.15-1.15
KH
                             
                                 Ulangkaji UPAT 2011
98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Rabu                              Tarikh :  19/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6H
7.45-8.45
PJ

                      Solat Hajat dan Duha                     
98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Rabu                              Tarikh :  19/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
8.45-9.45
SN
                                   Ulangkaji UPAT 201198% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Rabu                              Tarikh :  19/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
11.45-12.45
KH
                              
                                 Ulangkaji UPAT 2011
98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Khamis                              Tarikh :  20/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6R
7.45-8.45
PJ

Solat Hajat dan Duha
98% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Khamis                              Tarikh :  20/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6T
9.45-10.15
MZ
                                  Ulangkaji UPAT 201198% objektif telah dicapai
                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  38                                             Hari: Khamis                              Tarikh :  20/10/11

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6G
11.45-12.45
KH
                                 Ulangkaji UPAT 201198% objektif telah dicapai