Minggu 12

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  12                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  25/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk : Movement
Kemahiran/Theme: 
Understanding speed
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
State that an object which moves faster travels a longer distance in a given time and state that an object which moves faster takes a shorter time to travel a given distance
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils carry out activities to: compare the distances travelled in a given time by two moving objects
KPS (SAINS)
Experimenting
Controlling variables
BBM: 


95% of pupils can state that an object which moves faster travels a longer distance in a given time

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  12                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  25/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
12.15-1.15
MZ

Tajuk :  Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme: 
Bergerak secara  muzikal
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Membuat gerakan yang sesuai dengan lagu atau muzik atau    
kedua-duanya yang  mempunyai  tempo yang berlainan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Membuat gerakan secara bebas atau berpandu sebagai respon
kepada permainan muzik yang didengar untuk merasai; detik,
corak irama, dan tanda rehat
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat membuat gerakan yang sesuai dengan lagu atau muzik atau    
kedua-duanya yang  mempunyai  tempo yang berlainan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  12                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  26/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk :KEGIATAN EKONOMI
Kemahiran/Theme:  
Implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menghubungkaitkan kesan pencemaran terhadap tumbuhan, hidupan laut, haiwan dan manusia
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang kesan pencemaran terhadap tumbuhan, hidupan laut, haiwan dan manusia
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat meng-
hubungkait-
kan kesan pencemaran terhadap tumbuhan, hidupan laut, haiwan dan manusia


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  12                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  26/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : Energy
Kemahiran/Theme: 
Understanding renewable and non-renewable energy
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 

State what renewable energy is and what non- renewable energy 
is
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils discuss that renewable energy is the energy that can be 
replenished when used up and non-renewable energy is the
energy that cannot be replenished  when used up.
KPS (SAINS)
Communicating

BBM: 


All pupils can state what renewable energy is and what non- renewable energy 
is
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  12                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  27/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk :Movement
Kemahiran/Theme: 
Understanding speed
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
State that an object which moves faster travels a longer distance in a given time and state that an object which moves faster takes a shorter time to travel a given distance
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils carry out activities to compare the time taken by two moving objects to travel a given distance.
KPS (SAINS)
Experimenting
BBM: 

All pupils can state that an object which moves faster travels a longer distance in a given time and state that an object which moves faster takes a shorter time to travel a given distance

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  12                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  27/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk :Elektrik dan Elektronik
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan projek elektronik
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memasang komponen mengikut litar projek
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid Memasang komponen mengikut litar projek
BBM: 

Semua murid dapat memasang komponen mengikut litar projek
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  12                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  28/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk :Elektrik dan Elektronik
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan projek elektronik
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memasang komponen mengikut litar projek
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid Memasang komponen mengikut litar projek
BBM: 


Semua murid dapat memasang komponen mengikut litar projek

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  12                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  28/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
KT

Tajuk : KEGIATAN EKONOMI
Kemahiran/Theme:  
Implikasi kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menghubungkaitkan kesan pencemaran terhadap tumbuhan, hidupan laut, haiwan dan manusia
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang kesan pencemaran terhadap tumbuhan, hidupan laut, haiwan dan manusia
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat meng-
hubung-
kaitkan kesan pencemaran terhadap tumbuhan, hidupan laut, haiwan dan manusia

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  12                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  28/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk :Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme: 
Bergerak secara  muzikal
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Membuat gerakan yang sesuai dengan lagu atau muzik atau    kedua-duanya yang  mempunyai  tempo yang berlainan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Membuat gerakan secara bebas atau berpandu sebagai respon
kepada permainan muzik yang didengar untuk merasai; detik,
corak irama, dan tanda rehat

BBM: 

Semua murid dapat membuat gerakan yang sesuai dengan lagu atau muzik atau    kedua-duanya yang  mempunyai  tempo yang berlainan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  12                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  29/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk :Energy
Kemahiran/Theme: 
Understanding renewable and non-renewable energy
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 

explain why we need  to use energy wisely. explain why renewable energy  is better than non-renewable energy. give examples on how to save energy.  
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils discuss and conclude why we need to use energy wisely
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


95% of pupils can explain why we need  to use energy wisely. explain why renewable energy  is better than non-
renewable energy. give examples on how to save energy.
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  12                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  29/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk :Elektrik dan Elektronik
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan projek elektronik
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memasang komponen mengikut litar projek
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid Memasang komponen mengikut litar projek
BBM: 


Semua murid dapat memasang komponen mengikut litar projek
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  12                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  29/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk : Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme: 
Bergerak secara  muzikal
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Membuat gerakan yang sesuai dengan lagu atau muzik atau    kedua-duanya yang  mempunyai  tempo yang berlainan
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Membuat gerakan secara bebas atau berpandu sebagai respon
kepada permainan muzik yang didengar untuk merasai; detik,
corak irama, dan tanda rehat
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat membuat gerakan yang sesuai dengan lagu atau muzik atau    kedua-duanya yang  mempunyai  tempo yang berlainan
 

Minggu 11

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  11                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  18/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk : Force
Kemahiran/Theme: 
Analysing friction
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
State that friction is a type of force and describe the effects of friction 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Teacher state that friction is a type of force and describe the effects of friction 
KPS (SAINS)
Observing
Communicating
BBM: 


98% of pupils can state that friction is a type of force and describe the effects of friction

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  11                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  18/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
12.15-1.15
MZ

Tajuk : Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme:
Mari  bergerak
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menggerakan anggota badan  mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik   yang dimainkan 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan
mengikut lirik lagu sambil menyanyi
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat meng-
gerakan anggota badan  mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik   yang dimainkan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  11                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  19/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk :KEGIATAN EKONOMI
Kemahiran/Theme:  
Sumbangan kegiatan ekonomi
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang sumbangan ekonomi terhadap kemajuan pembangunan negara
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  11                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  19/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : Energy
Kemahiran/Theme: 
Understanding that energy can be transformed from one form to another.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
State the various forms of energy.
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Teacher state the various forms of energy.
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


All pupils can state the various forms of energy.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  11                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  20/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk : Force 
Kemahiran/Theme:  
Analysing friction
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
Describe ways to reduce and to increase friction
 Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:Pupils gather information on ways to reduce and to increase friction
 KPS (SAINS)
Communicating
 BBM: 

All pupils can describe ways to reduce and to increase friction

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  11                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  20/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk : Elektrik dan Elektronik
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan projek elektronik
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Mengukur, memotong dan menjalur wayar
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mengukur, memotong dan menjalur wayar
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat mengukur, memotong dan menjalur wayar
Nota: Menjadi guru ganti 4T (11.45-12.15) Guru diganti : PN NORAZIAH MAMAT                

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  11                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  21/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk :Elektrik dan Elektronik
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan projek elektronik
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Mengukur, memotong dan menjalur wayar
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mengukur, memotong dan menjalur wayar
BBM: 


Semua murid dapat mengukur, memotong dan menjalur wayar

  Nota: Menjadi guru ganti 5T (8.45-9.15) Guru diganti : PN HJH FAUZIAH                 

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  11                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  21/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
KT

Tajuk : KEGIATAN EKONOMI
Kemahiran/Theme:  
Sumbangan kegiatan ekonomi
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang sumbangan ekonomi terhadap kemajuan pembangunan negara
BBM: 

Semua murid dapat menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  11                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  21/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk :Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme:
Mari  bergerak
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menggerakan anggota badan  mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik   yang dimainkan 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan
mengikut lirik lagu sambil menyanyi

BBM: 

Semua murid dapat menggerak-
kan anggota badan  mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik   yang dimainkan

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  11                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  22/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk :Energy
Kemahiran/Theme: 
Understanding that energy can be transformed from one form to another.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
State that energy can be transformed and give examples of
appliances that make use of energy transformation
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils observe various events and identify the form of energy
involved
KPS (SAINS)
Observing
BBM: 


All pupils can state that energy can be transformed and give examples of
appliances
that make
use of
energy

trans-
formation
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  11                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  22/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk :Elektrik dan Elektronik
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan projek elektronik
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Mengukur, memotong dan menjalur wayar
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid mengukur, memotong dan menjalur wayar
BBM: 


Semua murid dapat mengukur, memotong dan menjalur wayar
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  11                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  22/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk : Muzik Dengan Gerakan
Kemahiran/Theme:
Mari  bergerak
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Menggerakan anggota badan  mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik   yang dimainkan 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Mendengar dan bergerak atau beraksi secara spontan
mengikut lirik lagu sambil menyanyi


BBM: 


Semua murid dapat meng-
gerakan anggota badan  mengikut rentak atau irama  bunyi  kumpulan alat muzik   yang dimainkan 
 

Cuti Pertengahan Penggal Pertama Persekolahan

Minggu 10

                   RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  10                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  04/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
8.15-9.45
SN
Tajuk :Force
Kemahiran/Theme:
Understanding that push and pull are forces
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
State that push and pull are forces 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Pupils discover that push and pull are forces
KPS (SAINS)
Observing
Communicating
BBM: 


All pupils can Understand that push and pull are forces

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  10                                            Hari: Ahad                              Tarikh :  04/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
12.15-1.15
MZ

Tajuk : Permainan Alat Muzik
Kemahiran/Theme:
Memilih alat muzik  yang sesuai bagi lagu yang tertentu
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memegang dan mengendalikan cara memainkan  alat-alat muzik dengan betul
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Berlatih bermain melodian, zilofon dan ton blok untuk merasai;
skel pentatonik, skel diatonik C major dan C minor, triad major CEG, FAC, GBD
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat memegang dan meng-
endalikan cara memainkan  alat-alat muzik dengan betul

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  10                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  05/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
9.45-10.45
KT
Tajuk : KEGIATAN EKONOMI
Kemahiran/Theme:  
Sumbangan kegiatan ekonomi
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi


RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  10                                            Hari: Isnin                              Tarikh :  05/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
12.15-1.15
SN
Tajuk : Energy
Kemahiran/Theme: 
Understanding the uses of energy.
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
Explain why energy is needed and gives examples where
and when energy is used.

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Teacher explain why energy is needed and gives examples
where and when energy is used also state various sources of 
energy.
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


98% of pupils can explain why energy is needed and gives examples where
and when
energy is
used.
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  10                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  06/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
SN

Tajuk : Force
Kemahiran/Theme: 
Understanding the effects of a force
Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to:
State that a force can move a stationary object.
State that a force can change the motion of an object
State that a force can change the shape of an object 
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Simulation on effects of a force
KPS (SAINS)

Observing
Communicating 
BBM: 

98% of pupils can
understand the effects of a force

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  10                                            Hari: Selasa                              Tarikh :  06/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 RAJIN
8.45-9.45
KH
Tajuk :Elektrik dan Elektronik
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan projek elektrik
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Membaca dan menterjemah litar projek
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid membaca dan menterjemah litar projek
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat membaca dan men-
terjemah litar projek
                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  10                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  07/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 GIGIH
7.45-8.45
KH
Tajuk :Elektrik dan Elektronik
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan projek elektrik
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Membaca dan menterjemah litar projek
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid membaca dan menterjemah litar projek
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat membaca dan men-
terjemah litar projek

                    
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  10                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  07/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
9.45-10.45
KT

Tajuk :KEGIATAN EKONOMI
Kemahiran/Theme:  
Sumbangan kegiatan ekonomi
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat: 
Menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Murid mengumpul maklumat tentang jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi
KPS (SAINS)
BBM: 

Semua murid dapat menyatakan jenis-jenis pekerjaan berdasarkan kegiatan ekonomi

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  10                                            Hari: Rabu                              Tarikh :  07/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 HEBAT
12.15-1.15
MZ
Tajuk :Permainan Alat Muzik
Kemahiran/Theme:
Memilih alat muzik  yang sesuai bagi lagu yang tertentu
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memegang dan mengendalikan cara memainkan  alat-alat muzik dengan betul
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Berlatih bermain melodian, zilofon dan ton blok untuk merasai;
skel pentatonik, skel diatonik C major dan C minor, triad major CEG, FAC, GBD
KPS (SAINS)

BBM: 

Semua murid dapat memegang dan meng-
endalikan cara memainkan  alat-alat muzik dengan betul

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  10                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  08/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

5 RAJIN
9.15-10.45
SN
Tajuk :
Understanding the uses of energy.

Objektif: At the end of the lesson, pupil would be able to: 
State various sources of energy.

Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah: 
Teacher explain various sources of energy.
KPS (SAINS)
Communicating
BBM: 


All pupils can state various sources of energy.
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  10                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  08/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
11.15-12.15
KH
Tajuk : Elektrik dan Elektronik
Kemahiran/Theme: 
Penghasilan projek elektrik
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Membaca dan menterjemah litar projek
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Murid membaca dan menterjemah litar projek
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat membaca dan men-
terjemah litar projek
 
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
Minggu:  10                                            Hari: Khamis                              Tarikh :  08/03/12

KELAS/ MASA/ M PELAJARAN

KANDUNGAN

IMPAK/ CATATAN

6 TEKUN
12.15-1.15
MZ
Tajuk : Permainan Alat Muzik
Kemahiran/Theme:
Memilih alat muzik  yang sesuai bagi lagu yang tertentu
Objektif: Di akhir pembelajaran, murid akan dapat:
Memegang dan mengendalikan cara memainkan  alat-alat muzik dengan betul
Strategi/Aktiviti/Step/Kaedah:
Berlatih bermain melodian, zilofon dan ton blok untuk merasai;
skel pentatonik, skel diatonik C major dan C minor, triad major CEG, FAC, GBD
KPS (SAINS)
BBM: 


Semua murid dapat memegang dan meng-
endalikan cara memainkan  alat-alat muzik dengan betul